Archive

Dwa etaty w jednym zakładzie pracy?

Mieszkańcy kraju coraz częściej rozpoczynają dodatkową prace. Zmusza ich do tego zła sytuacja finansowa w ich domach. Czy możemy pracować na bazie dwóch umów o prace w jednym zakładzie pracy?

Bezrobotny 0 Comments

Nowe możliwości dla młodych bezrobotnych

W ramach kampanii „ Twoja kariera – Twój wybór” młode osoby bezrobotne w kraju mają stać się bardziej samodzielne i otwarte w sektorze pracy. Możliwość dotyczy osób, które nie mają

Praca 0 Comments

Czy pracownikowi przysługuje urlop na ślub dziecka?

Urlop pracownika określany jest przede wszystkim na podstawie wniosku o jego przyznanie przy zagwarantowaniu normalnego toku pracy ze strony pracodawcy. Urlop okolicznościowy jest przyznawany z powodu pewnych wydarzeń i okoliczności,

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W obliczu przepisów młodocianym jest dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i powinności w związku z wiekiem. Pracodawców, którzy

Wszystko o organizacjach związkowych

Fundamentalnym przywilejem podwładnych, szczególnie pracujących w rozbudowanych korporacjach, jest formowanie organizacji związkowych. Powód zakładania jednostek jest jeden: połączenie podwładnych wypełniających ten sam zawód oraz wspólne dążenie do poprawy standardów pracy.

Jak odpowiedzieć na trudne pytanie rekrutera?

Będąc zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Potencjalni zatrudniający lubią zaskakiwać kandydatów pytaniami, których ci nie sądzą, że usłyszą w danym momencie. W niniejszym artykule zaznajomimy

Wiadomości 0 Comments

Jakie prawa ma pracownik w zakresie wydania świadectwa pracy?

Po ukończeniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zgodnie z normami prawnymi pracownik ma prawo rościć od pracodawcy naprawienia krzywdy na skutek nieotrzymania świadectwa pracy na

Zarobki 0 Comments

Ulgi z tytułu pracy poza miejscem stałego zamieszkania

Pracobiorcy decydujący się na podróż w ramach aktywności zawodowej mogą liczyć na dodatki pieniężne z tytułu rozłąki. Szczególnie obejmuje to rodziców, którzy na dłuższy termin opuszczają domy i dzieci. Te

Wykroczenia 0 Comments

Czym zajmują się strażnicy miejscy?

Straż miejska zrodziła się, aby zajmować się mniej groźnymi wykroczeniami niż policja, głównie drogowymi. Ma prawo do wystawiania mandatów karych oraz inne kompetencje związane z interwencjami. Ponad 2 lata temu

Kiedy należy się zwolnienie dyscyplinarne?

Celem każdego przedsiębiorcy jest pozyskanie dobrego pracownika, specjalisty w swojej dziedzinie oraz sprawdzonego i rzetelnego człowieka. Zwykle na pierwszy rzut oka ciężko rozpoznać negatywne cechy. W krytycznych przypadkach zatrudniający może

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W Kodeksie pracy znajduje się katalog sytuacji, w których pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszanie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona

Zasiłki 0 Comments

Czym będą internetowe zwolnienia lekarskie?

W imię postępu technologicznego lekarze i pracownicy chcą korzystać z mobilnych sposobów przekazywania informacji do pracodawców o zdrowotnym samopoczuciu. Dotyczy to przede wszystkim pomysłu elektronicznego kreowania i przesyłania e- zwolnień.