Wybory

Wybory 0 Comments

Jak przeprowadzić protest wyborczy?

W zgodzie z przepisami dowolne głosowanie odbywa się według ustalonych reguł oraz w odniesieniu do odpowiednich ustaw. Jeśli pogwałcone zostaną nawet nieistotne punkty lub procedury trzeba o tym mówić. Czy

Wybory 0 Comments

Czym jest protest wyborczy?

Zgodnie z prawem dowolne głosowanie musi być prowadzone wedle ustalonych reguł oraz w odniesieniu do adekwatnych uchwał. Jeśli pogwałcone zostaną nawet mało istotne punkty lub odrzucone procedury należy o tym

Wybory 0 Comments

Gdzie wnosi się protesty wyborcze?

Zgodnie z prawem każde głosowanie musi przebiegać wedle określonych reguł oraz na podstawie konkretnych ustaleń. Jeśli zignorowane zostaną podstawowe za założenia lub zlekceważone czynności warto o tym poinformować. Czy protest

Wybory 0 Comments

Jak wybiera się wójta gminy?

Zawód wójta znany jest w Polsce od dawna. Jego prawa i zobowiązania ewoluowały przynajmniej kilka razy, aczkolwiek od jakiegoś czasu pozostają niezmienne. Jakie zatem zadania powinien wykonywać wójt? Na jakich

Wybory 0 Comments

W jaki sposób można zagłosować przebywając poza granicami kraju?

Gdy chcemy wziąć udział w wyborach i zagłosować a przebywamy poza granicami państwa nie oznacza to, że nie możemy tego zrobić. Istnieje kilka zasad, które określają warunki uczestnictwa w wyborach

Wybory 0 Comments

Komu można odebrać prawo wyborcze?

Prawo wyborcze nadawane jest każdemu obywatelowi w Polsce w chwili ukończenia pełnoletności. Daje możliwość dokonywania wyboru prezydenta, władz lokalnych oraz deklarowania swojej opinii w lokalnych referendach. Kiedy pozbawienie praw obywatelskich

Wybory 0 Comments

Skąd partie polityczne mają pieniądze na działanie?

Wybory to ważny dzień dla dalszej polityki państwa. Każdy głos oddany na konkretną partie oznacza dla niej dodatkowe środki w ramach subwencji państwowej. Okres kampanii to gorączkowy czas nie tylko

Wybory 0 Comments

Charakterystyka lokalnego referendum

Wśród społeczności lokalnych dość często spotkać można głosowanie w sprawach ważnych dla miejscowych społeczności. Mowa oczywiście o referendum, które stanowi opinię mieszkańców małej miejscowości na sporny temat. Kiedy organizacja referendum

Wybory 0 Comments

Wszystko o wyborach parlamentarnych

W Polsce parlament jest dwuizbowy. Składa się z Sejmu i Senatu, które zajmują się sprawowanie władzy ustawodawczej. Wybory do parlamentu przeprowadzane są raz na cztery lata według ustalonych prawnie zasad.

Wybory 0 Comments

Jak przebiega wybór prezydenta?

Prezydent jest jedną z najważniejszych osób w państwie i pełni bardzo poważne, odpowiedzialne i wymagające stanowisko. Wybór Prezydenta RP został uregulowany w Konstytucji i jest praktycznie niezmienny od lat. Jakie