Darowizny

Sprawy rodzinne 0 Comments

Startuje program „Rodzina 500 plus”

1 kwietnia rusza program „Rodzina 500 plus”. Rodzice i opiekunowie otrzymają miesięcznie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze w przypadku udokumentowania niskich dochodów. Wnioski o przyznanie środków z rządowego programu można

Darowizny 0 Comments

Polacy 1 procentem wspierają głównie duże fundacje, które mają za co się promować

12,5 mln podatników zdecydowało się w ubiegłym roku na przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Dało to kwotę ponad pół miliarda złotych. Większość trafiała jednak do dużych ogólnopolskich fundacji, które

Wiadomości 12 komentarzy

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym

Podatnicy, którzy przekazali darowiznę mogą pomniejszyć w zeznaniu rocznym swój dochód o jej wartość, co pozwoli im zmniejszyć podatek dochodowy. Darowizny limitowane Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wspomina

Darowizny 0 Comments

Na jakich zasadach można odwołać darowizna?

Zgodnie z prawem celem umowy darowizny jest przekazanie dóbr bez zapłaty. Stronami w całej sprawie są: darczyńca i obdarowany. Zwykle umowa określa warunki przeniesienia prawa własności. Jeśli nie zostaną spełnione

Darowizny 0 Comments

Jak dochodzi do odwołania darowizny?

Zgodnie z prawem skutkiem umowy darowizny jest przekazanie świadczenia bez pobierania pieniędzy. Stronami całej sprawy są: darczyńca i obdarowany. Zwykle umowa określa metody przenoszenia prawa własności. Jeśli nie zostaną spełnione

Darowizny 1 Comment

Czy można przekazać pieniądze w ramach darowizny?

Nie zawsze przedmiotem darowizny ustanawia się drogocenne mienie lub nieruchomość. Czasami można przekazać gotówkę. Jak zrobić to zgodnie z prawem? Czy w takiej sytuacji konieczne jest uiszczanie podatku? Przede wszystkim

Darowizny 0 Comments

Piszemy umowę darowania pojazdu mechanicznego

Darowizna to przekazanie dobra materialnego lub mienia bez pobierania pieniędzy. Zawierana jest na podstawie, specjalnie w tym celu sporządzonej, umowy. Musi ona zostać sporządzona za pośrednictwem notariusza, który potwierdzi wiarygodność

Darowizny 0 Comments

Powody odwołania darowizny

Dowodem na przekazanie darowizny jest sporządzenie i podpisanie odpowiedniej umowy. Jednak niejednokrotnie dochodzi do jej zerwania i odwołania z różnych powodów. Kiedy można unieważnić umowę i dlaczego? Podstawą zerwania umowy

Darowizny 0 Comments

Opodatkowanie darowizny

Darowizna to przekazanie mienia bez konieczności uiszczania opłaty oraz na podstawie odpowiedniej umowy, w formie aktu notarialnego. Są sytuacje, w których darowizna nie jest objęta podatkiem od wzbogacenia. Zatem kiedy

Darowizny 0 Comments

Opłaty za darowizny mieszkaniowe

Darowizna to przekazanie mienia bez uiszczania zapłaty. Umowa uprawniającą do pozyskania wskazanego dobra materialnego jest spisywana w postaci aktu notarialnego o potwierdza prawo własności. Aby spisać akt notarialny należy skontaktować

Darowizny 0 Comments

Czym są darowizny pieniężne?

Darowizna finansowa to nic innego jak przekazanie gotówki bez konieczności jej oddawania. Zazwyczaj zawierana jest umowa darowizny wraz z określenie jej warunków. Stosuje się taki zapis przede wszystkim dlatego, żeby

Darowizny 0 Comments

Kiedy nie może być mowy o darowiźnie?

Darowizna to innymi słowy odstąpienie od prawa do własności wobec konkretnego przedmiotu lub mienia bez uiszczania pieniędzy. Darowanie odbywanie się na podstawie umowy, której wyznacza się osobę, na którą przechodzi