Archive

Praca 0 Comments

Jakie prawa ma pracownica w ciąży?

Zgodnie z normami prawnymi Kodeksu pracy pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że

Praca 0 Comments

Gdy kobieta w ciąży straci pracę…

Zwolnienie to przykry incydent, tym bardziej jeśli pracownika zaszła w owym czasie w ciąże. W takiej sytuacji warto pojawić się w zamiejscowym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz standardowego ubezpieczenia zdrowotnego ciężarna

Ile trwa urlop macierzyński w Polsce?

Rząd Polski coraz częściej mówi o problemie niżu demograficznego w kraju. Aby młodzi rodzice mogli nie ponosić części kosztów związanych z opieką nad niemowlęciem, wydłużono okres wychowawczy. Od tego roku

Zmiany w prawie zawodowym w Polsce

W 2013 roku została przegłosowana aktualizacja prawa mówiąca o deregulacji 21. zawodów oraz dostosowaniu 21. praw. To istotny fakt, ponieważ obejmuje ponad 200 tysięcy Polaków i znaczną część podmiotów gospodarczych.

Zasiłki 0 Comments

Zmiany w przyznawanych świadczeniach opiekuńczych

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady uzyskiwania prawa do świadczeń opiekuńczych. Zgodnie z nowelizacją ustawy aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł, Osoby, które otrzymywały do tej pory świadczenie

Czego nie mogą publikować dziennikarze?

Dziennikarze mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej swojej profesji oraz zasad współżycia społecznego. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Ustawodawca określił, że dziennikarz ma prawo do uzyskiwania informacji w

Jak doradca zawodowy pomaga bezrobotnemu?

Kłopotliwa sytuacja na rynku pracy zmusza poszukujących pracy do skorzystania z wiedzy doradcom zawodowym. Dzięki proponowanym narzędziom łatwiej znaleźć metody efektywnego wybierania zatrudnienia oraz ocenić predyspozycje oraz dobre strony. Czy

Czy wycieczki zakładowe są opodatkowane?

Firmowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to pewnego typu budżet w ramach którego są organizowane wycieczki i czas wolny pracowników. Czy koszty poniesione z tytułu gwarancji komfortowego wypoczynku podwładnym są opodatkowane? Zgodnie

Ubezpieczenia 0 Comments

Czego dotyczy ubezpieczenie od utraty pracy?

W sytuacji, gdy osoba traci zatrudnienie przez określony czas ratę kredytową reguluje za niego ubezpieczyciel. Tego rodzaju ubezpieczenie oferowane jest w pakiecie wraz z ubezpieczeniem na życie oraz niemożności wykonywania

Czy pracownik może przesunąć urlop wypoczynkowy?

Pracownik ma możliwość ubiegania się o przesunięcie urlopu na inny termin wystosowując właściwie umotywowany wniosek do pracodawcy. Uzasadnienie przyczyn przesunięcia urlopu wypoczynkowego musi być oparte we wniosku o istotne powody.

Jaki jest skutek nagany z wpisem do akt pracownika?

Kodeks pracy zwiera katalog kar, które pracodawca może realizować wobec pracownika za naruszenie porządku w pracy. Jakie prawa ma pracownik, który uzyskał naganę z wpisaniem do akt, ale sądzi, że

Zarobki 0 Comments

Czy przysługuje wynagrodzenie za niewykonaną pracę?

Za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pracy niewykonanej w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy pod