Czy pracownikowi przysługuje urlop na ślub dziecka?

Urlop pracownika określany jest przede wszystkim na podstawie wniosku o jego przyznanie przy zagwarantowaniu normalnego toku pracy ze strony pracodawcy. Urlop okolicznościowy jest przyznawany z powodu pewnych wydarzeń i okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się osoby w pracy i jej wykonywania.

Pracownik, który chce mieć przyznany urlop okolicznościowy z powodu ślubu dziecka jest zobowiązany powiadomić zawczasu o tym pracodawcę, jeżeli takie zajście jest przewidziane. Jeżeli istnieją przyczyny, które powodują, że pracownik nie może być obecny w pracy powinien on jak najszybciej zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności najdalej w drugim dniu jej trwania. Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od wykonywania pracy, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany przez ustawy dotyczące prawa pracy.

Ilość dni urlopu okolicznościowego może być przyznawany w dniach lub godzinach. W przypadku urlopu na ślub dziecka ten wymiar to 1 dzień. Za czas zwolnienia z pracy z powodu ślubu dziecka zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego na podstawie warunków dotyczących wynagrodzenia w czasie urlopu.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

W jakich firmach wymaga się stosowania konkretnego stroju?

W ostatnich latach zdecydowanie zmieniło się podejście dużych przedsiębiorstw do sprawy ubioru. Każda firma przygotowuje odrębne regulaminy dotyczące konkretnych kolorów ubrań, krojów i zestawiania różnych części garderoby. Czasami przedsiębiorstwa finansują

Kto może uzyskać kredyt technologiczny?

Aktualnie część firm stawia na rozwój, zakup lepszego wyposażenia i inwestowanie w przydatne technologie. To bardzo pomocne i idealne rozwiązanie, bowiem ułatwia prosperowanie przedsiębiorstwa oraz stwarza możliwości. Wiadomo jednak, że

Handel obwoźny a podatki

Obecnie ogromną popularnością cieszy się handel obwoźny, czyli mobilna sprzedaż produktów i usług. Zazwyczaj to sprzedawca przyjeżdża do zainteresowanego klienta lub puka do drzwi wszystkich lokatorów osiedla, aby przedstawić swoją

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply