Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W Kodeksie pracy znajduje się katalog sytuacji, w których pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszanie praw pracowniczych.

Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara grzywny od 1000 do 30 000 tys. złotych, w przypadku, gdy m.in.:

– podpisuje z zatrudnionym umowę cywilnoprawną, podczas gdy okoliczności wskazują na konieczność sformułowania umowy o pracę,

– naruszył reguły prawa pracy zakańczając stosunek pracy bez wypowiadania umowy,

– nie potwierdził pisemnie zawartej umowy o pracę,

– zastosował wobec pracownika inne kary niż przewidziane w przepisach o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

– łamie przepisy o uprawnieniach pracowników odnoszących się do rodzicielstwa lub czasu pracy,

– nie prowadzi dokumentów dotyczących pracowników i związanych ze stosunkiem pracy,

– nie reguluje w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za pracę,

– nie udziela przysługującego pracownikom urlopu macierzyńskiego,

– odmawia przekazania pracownikowi świadectwa pracy,

– nie stosuje się do orzeczeń sądu pracy lub ugody przed nim zawartej,

– stosuje materiały i procesy technologiczne nie uzgadniając ich stopnia szkodliwości dla zdrowia,

– wyposaża stanowiska pracy w maszyny, które nie spełniają wymogów dotyczących oceny zgodności,

– używa substancji stwarzających zagrożenie i niebezpieczeństwo.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Czy strony społecznościowe mogą odebrać wymarzone stanowisko?

Powszechność portali społecznościowych nikogo w ostatnim czasie nie zaskakuje. Praktycznie każdy korzysta z tego rodzaju komunikacji. Działanie na portalu zależy od własnych potrzeb i zamiłowania. Jednak niewiele osób zdaje sobie

Praca 1Comments

Kiedy dochodzi do mobbingu?

Nieustający kryzys sprawia, że nadal duża część osób szuka zatrudnienia. Najczęściej znaczenie ma tylko zdobycie stanowiska i utrzymanie rodziny. Z tego względu nie raz pracownicy znoszą złe samopoczucie kierownika i

Czy umowa uaktywniająca jest potrzebna?

Od 2 lat możliwe jest w Polsce skorzystanie z umowy uaktywniającej. Podpisywana jest między prawnymi opiekunami a nianią, która deklaruje się do opieki i wychowania niepełnoletniego dziecka na czas określony.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply