Archive

Zasiłki 0 Comments

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Pracownikom niezdolnym do pracy na skutek choroby zawodowej otrzymują świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- wypłacany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, wypłaca się go niezależnie

Bariery w prowadzeniu własnego biznesu

Otwarcie własnej firmy, jak i praca na etacie, ma priorytetowe podstawowe przeznaczenie. Uzyskanie dochodu pozwalającego na godne warunki życiowe. Ponadto nie dziwi kwestia, iż osoby wybierające własny biznes są obarczone

Sprawiedliwość to podstawa w miejscu pracy

Każdy zatrudniający powinien stosować się do przepisów umieszczonych w Kodeksie Pracy. Między innymi chodzi dobre traktowanie wszystkich zatrudnionych oraz tolerancje i równość. Są to fundamentalne zasady konieczne do zbudowania właściwych

Jakie są ulgi z tytułu prowadzenia działalności w miejscu zamieszkania?

Biznesmeni, którzy postanowili wykorzystywać cześć swojego mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej, mogą odliczyć koszty amortyzacji w tytule aktywności gospodarczej. Decydując się na takie postępowanie, należy w pierwszej fazie: –

Jak osoby starsze mogą skorzystać z doradztwa zawodowego?

W dzisiejszych czasach poradnictwo i doradztwo zawodowe stają się coraz bardziej popularne. Taka pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia opiera się na badaniu potencjału zawodowego, sprawdzenia preferencji zawodowych, konsultacji w zakresie

Pomoc prawna 0 Comments

Ulga podatkowa od zakupu kas rejestrujących

Posiadanie kas fiskalnych to obowiązek każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Istnieje jednak możliwość zdobycia ulgi podatkowej z tytułu nabycia owego sprzętu. Odjąć od podatku można 50% wartości ceny netto potrzebnej

Prawa konsumenta 0 Comments

Czym jest nadużycie pozycji dominującej na rynku?

Oto możliwie zrozumiałe wyjaśnienia występujących w codziennym życiu pojęć, które mają istotne znaczenie, ale których efekty i znaczenie nie zawsze są zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Konkurencja jest to rywalizacja w

Pomoc prawna 0 Comments

Jak długo trwa postępowanie administracyjne?

Sprawa administracyjna powinna zakończyć się przed upływem 30 dni. Jednakże, jeśli proces jest złożony trwa on dwukrotnie dłużej. Terminy te są elastyczne. Gdy instytucja państwowa nie zdąży rozwiązać sprawy, może

Wiadomości 1 Comment

Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Organizacje zbiorowego zarządzenia pobierają opłatę za odtwarzanie muzyki, z którym łączą się korzyści majątkowe. Dla przedsiębiorców ważne jest, aby do sklepu czy restauracji dobrać odpowiednią muzykę, ponieważ wpływa ona na

Kto jest uprawniony do korzystania z praw pracownika po jego śmierci?

Jedną z cech świadczenia pracy jest to, że ma ono charakter osobisty, to znaczy, że nie może go wykonywać inna osoba. Po śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Pracownik podczas wykonywania