Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W obliczu przepisów młodocianym jest dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i powinności w związku z wiekiem. Pracodawców, którzy planują przyjąć dzieci, obowiązuje cały wachlarz procedur. O czym powinien pamiętać kierownik, gdy mianuje na stanowiska młodocianych? Jak długo nieletni powinien przebywać w pracy?

Wszystkie ustalenia związane z młodocianymi w pracy są w Kodeksie pracy i muszą być respektowane przez dwie strony (pracodawcę oraz młodego pracownika). Przede wszystkim chodzi o liczbę przepracowanych godzin oraz trudność powierzanych zadań służbowych.

Okazuje się, że młodociani, którzy nie osiągnęli 16. roku życia, powinny pracować do sześciu godzin w ciągu doby. Jednak starsze dzieci (do momentu ukończenia 18 lat) do ośmiu godzin dziennie. Opisane mechanizmy dotyczą osoby nieletnie, które wykonują powinności służbowe w związku z przygotowaniem do wykonywania zawodu. Jeśli młodociany pracownik chodzi do szkoły i pracuje w ramach edukacji, wówczas godziny spędzone w szkole i pracy kumulują się. W związku z tym czas pracy oraz nauki razem nie powinien przekraczać odpowiednio 6 i 8 godzin w ciągu dnia.

Gdy pracodawca nie respektuje ustaleń Kodeksu Pracy podlega karze ograniczenia wolności lub karze finansowej w zgodzie ze skalą dokonanego czynu.

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Praca 0 Comments

Kiedy pracodawca płaci za szkolenia pracownika?

Pracownicy biorący udział w szkoleniach mających na celu podwyższenie ich kwalifikacji, mogą wnioskować o dofinansowanie ze strony pracodawcy. Zakład pracy powinien przychylnie ustosunkowywać się do takich wniosków, ponieważ tym sposobem

Praca 0 Comments

Jakie dofinansowanie otrzymają aktywne zawodowo osoby niepełnosprawne?

W 2013 roku biznesmeni mogą ubiegać się o wsparcie dla niepełnosprawnych podwładnych. Jest jednak pewien warunek: wynagrodzenie powinno być przelewane bezpośrednio na konto bankowe pracobiorcy. Jeśli właściciel zakładu pracy przekaże

Co zrobić, aby terminowo oddawać wszystkie dokumenty?

Praca zawodowa wiąże się z wieloma problemami i sporami do usunięcia. Sposobów oraz opcji radzenia sobie z kłopotami jest wiele i uzależnione są od indywidualnych cech osobowości. Jednych mobilizują, innych

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply