Renty

Renty 1 Comment

Jak ubiegać się o rentę rodzinną?

Od 1998 roku funkcjonują te same zasady dotyczące przyznawania renty rodzinnej. Aczkolwiek, aby ją uzyskać należy spełnić kilka istotnych warunków oraz przedstawić najważniejsze dokumenty. Kto ma prawo do renty rodzinnej

Renty 1 Comment

Świadczenia rentowe w Wielkiej Brytanii

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki na terenie Wielkiej Brytanii mogą liczyć na renty z tytułu niezdolności do pracy, renty chorobowe oraz renty wypadkowe. Osoby posiadające obywatelstwo polskie pracujące na wyspach brytyjskich

Wszystko o rentach rodzinnych na 2013 rok

W roku 2013 nie doszło do znaczących zmian w zakresie przyznawania rent rodzinnych. Prawo do renty rodzinnej przysługuje uprawnionym bliskim osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do pobierania

Wszystko na temat renty socjalnej w 2013 roku

Renta socjalna przysługuje osobom niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Stawka renty socjalnej obecnie wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to świadczenie, które przysługuje osobom

Pomoc materialna dla młodych niezdolnych do pracy

Renta socjalna to comiesięczne dochody pieniężne oferowane przez państwo dla osób, które w młodym wieku utraciły zdolność do wykonywania pracy. Ma na celu umożliwienie sprawnego funkcjonowania tym, którzy nie maja

Renta a dodatkowe świadczenia

Renta przyznawana jest osobom, które na skutek problemów zdrowotnych nie mogą podjąć pracy. Wysokość renty często pozostawia wiele do życzenia. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie dodatkowych świadczeń. Jakie ulgi i

Renty 0 Comments

Wszystko o rencie hipotecznej

Renta hipoteczna to coraz częstsza praktyka, szczególnie wśród osób starszych, które nie mają najbliższej rodziny i są zdane same na siebie. Na czym polega przyznawanie renty hipotecznej i kto może