Kiedy sąd może odstąpić od wymierzenia kary?

Kiedy sąd może odstąpić od wymierzenia kary?

Odstąpienie od kary ma charakter szczególny i może nastąpić w sytuacjach jasno określonych przepisami. Art. 59 ust.1 określa, na jakich warunkach i w jakich sytuacjach sąd może odstąpić od wymierzenia kary bazując na tej konkretnej regulacji prawnej. Warto podkreślić, że w przypadku przestępstwa, które jest zagrożone karą o łagodniejszym wymiarze a jego szkodliwość społeczna jest niewielka, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli jednocześnie orzeknie środek karny, przez realizację którego cele kary zostaną spełnione. Przepis ten nie ma zastosowania dla sprawcy przestępstwa o charakterze chuligańskim.

Instytucja odstąpienia od wymierzenia kry może zostać zastosowana tylko w przypadku osoby, która jest winna wyrażonemu w oskarżeniu czynu. Osoba taka jest skazana a informacje o tym widnieją w jej karnej karcie. Gdy sąd wobec osoby odstąpił od wymierzenia kary, zatarcie jej skazania następuje z mocy prawa z upłynięciem roku po wydaniu prawomocnego orzeczenia w tej sprawie.

Aby sąd miał możliwość zastosowania odstąpienia od wymierzenia kary i jednocześnie mógł zastosować środek karny, muszą być spełnione poszczególne warunki:

 1. Rodzaj popełnionego przestępstwa musi należeć do takich, które są zagrożone tylko jedną sankcją oznaczającą pozbawienie wolności do lat 3 lub być zagrożone innymi łagodnymi sankcjami tj. grzywną,
 2. Popełniony czyn musi się charakteryzować małą szkodliwością społeczną. Sąd decyduje o tym na drodze oceny konkretnego przestępstwa.
 3. Sąd ma obowiązek orzec środek karny, który będzie spełniać wszystkie funkcje kary. Zastosowany może zostać każdy ze środków karnych określonych w art. 39 Kodeksu karnego.

Instytucja ta nie jest stosowana w przypadku czynów o charakterze chuligańskim, ponieważ wobec nich stosowany jest tzw. tryb przyśpieszony, który jest specjalnie przeznaczony do prowadzenia spraw przeciwko chuliganom. Przepis ten został dodany do kodeksu karnego ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie 12 marca 2007 r.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kodeks karny 0 Comments

Co z przestępstwem poza Polską?

Podejrzany może zostać uznany za przestępcę dopiero wtedy, kiedy sąd udowodni, że w określonym miejscu i czasie dopuścił się czynów ustawowo zabronionych. Co w sytuacji, gdy obywatel Polski popełni przestępstwo

Kodeks karny 0 Comments

Czy ukaranie za granicą może mieć skutki w Polsce?

W Polsce wszczęcie postępowania karnego może mieć miejsce, mimo że, orzeczenie zapadło poza granicami kraju. Na poczet orzeczonej kary sąd zalicza okres pozbawienia wolności za granicą oraz odrabianą tam karę,

Kodeks karny 1Comments

Czym jest nawiązka?

Nawiązka jest jednym z środków karnych stosowanych w postępowaniach sądowych. Jej wysokość zależy od specyfiki oraz charakterystyki konkretnego czynu. Egzekwowaniem przyznanej sumy zajmuję się sąd. Jaką nawiązkę może wyznaczyć sąd?

2 komentarze

 1. Andrzej
  03 sierpnia, 11:10 Reply
  Nie do końca wiem czy ma to swoje plusy. Właśnie kary powinny być wysokie, ale tylko w przypadku poważnych przestępstw. Śmieszą mnie sprawy, w których ktoś jest skazany na parę lat pozbawienia wolności przez kradzież jedzenia. Zaś z drugiej strony, w więzieniu jedzenia jest pod dostatkiem (niestety?).
 2. Tomek
  09 sierpnia, 13:00 Reply
  Andrzej, wszyscy wiemy jak jest. Poważne przestępstwa są zagrożone śmiesznymi karami, a małe przewinienia wg. mnie ostro przesadzonymi. Cały system prawny w niektórych miejscach jest po prostu śmieszny, no ale cóż, mało możemy na to poradzić.

Leave a Reply