Małżeństwo

Małżeństwo 1 Comment

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Każdy rozwód prowadzi do określenia lub podziału winy za trwały rozkład małżeństwa. Dodatkowo sąd określa, kto powinien uregulować opłaty sądowe i w jakiej kwocie. Co składa się na końcową sumę

Małżeństwo 1 Comment

Czy niepełnoletni mogą zawrzeć sakrament małżeństwa?

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym znajdziemy spis przeszkód, które musi pokonać para by zawrzeć małżeństwo. Niestety, niektóre bariery są nie do przeskoczenia, jak różnica wieku pomiędzy partnerami. Zawarcie małżeństwa w

Małżeństwo 1 Comment

W jaki sposób zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą?

W Polsce obowiązkiem osób, które zawarły związek małżeński za granicą, jest zarejestrowanie go w urzędzie stanu cywilnego. Takich formalności mogą za nich dokonać też bliscy. Aby zarejestrować małżeństwo w urzędzie

Wiadomości 0 Comments

Wszystko o rozdzielności majątkowej

O rozdzielności majątkowej można mówić wtedy, gdy zostanie podpisana odpowiednia umowa (innymi słowy intercyza). Zdarza się jednak, że podział majątku następuje nawet, jeśli żadne dokumenty nie były podpisywane. Kiedy można

Małżeństwo 1 Comment

Wszystko o ślubach konkordatowych

Ślub konkordatowy to jedna z nowszych form zawierania związku małżeńskiego. Wybierany jest przede wszystkim na różnice wyznaniowe oraz prawne. Jakie formalności potrzebne są do zalegalizowania konkordatu i kto może się