Ulgi z tytułu pracy poza miejscem stałego zamieszkania

Ulgi z tytułu pracy poza miejscem stałego zamieszkania

Pracobiorcy decydujący się na podróż w ramach aktywności zawodowej mogą liczyć na dodatki pieniężne z tytułu rozłąki. Szczególnie obejmuje to rodziców, którzy na dłuższy termin opuszczają domy i dzieci.

Te dodatki pieniężne należą się pracownikom, którzy zgodzili się na czasową zmianę adresu miejsca wykonywania obowiązków zawodowych, gdy:

– ich obecny adres zatrudnienia zlokalizowany był w określonej miejscowości bądź dojeżdżanie tam każdego dnia było opłacalne,

– pracowali w odrębnym miejscu niż zameldowanie, jednakże dla pracy zamieszkali z rodziną w mieszkaniu opłacanym przez pracodawcę.

Na wysokość dodatkowych pieniędzy nie mają natomiast wpływu:

– wszystkie dni wolne w pracy,

– opuszczenie obowiązków firmowych,

– urlop, nawet ten bezpłatny,

– wycieczki służbowe,

– przebywanie w miejscu zamieszkania,

– pobyty w instytucjach zdrowia i zwolnienia z powodu złego stanu zdrowia.

W praktyce wysokość przelewanego dodatku rozłąkowego stanowi 95% sumy diety określonej dla każdego dnia w ramach podróży w sprawach biznesowych. Niejednokrotnie pieniądze z tego tytułu otrzymują żołnierze, politycy, funkcjonariusze celni i przedstawiciele krajowych sądów.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 0 Comments

Do zmiany pracy motywuje głównie wyższe wynagrodzenie

Zbyt niskie wynagrodzenie najlepiej motywuje do szukania nowej pracy – wynika z badania Pracuj.pl. Blisko 66 proc. osób deklaruje, że gdyby otrzymało atrakcyjniejszą ofertę pod względem finansowym, zdecydowałoby się na jej

Zarobki 0 Comments

Kto kontroluje wypłatę wynagrodzeń?

Jednym z znaczących czynników stosunku pracy jest wynagrodzenie. To elementarne świadczenie powinno być adekwatne do rodzaju pracy, umiejętności i kwalifikacjom zatrudnionego oraz być wypłacane w określonym czasie. Inspekcją tego procesu

Zarobki 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera informację o wysokości wynagrodzenia. Jej wysokość, metody obliczania oraz forma przesłania należy do tajemnicy przedsiębiorstwa, a jej przekazywanie grozi poważnymi karami oraz

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply