Umowy

Umowy 1 Comment

Użytkowanie wieczyste

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę jest użytkowanie wieczyste i z jakimi opłatami się wiąże. Uznają w większości przypadków, iż wieczystość użytkowania jest niemal tym

Umowy 1 Comment

W jaki sposób zrywa się umowy telefoniczne?

W ostatnim czasie telemarketing jest bardzo popularny. Wiele firm stara się różnych trików i dzwoni do klienta. Najczęściej w celach informacyjnych, czasami z powodów handlowych. W drugim przypadku wielokrotnie efektem

Umowy 1 Comment

Jak wygląda umowa wzajemna?

Obecnie w kraju dostępnych jest wiele typów umów. Każda zobowiązuje do innych obowiązków i powinna być zawierana w zgodzie z prawem. Na liście umów widnieje niezbyt popularna, ale bardzo interesująca

Czy telefoniczna umowa może zostać zerwana?

Ostatnio marketing telefoniczny stał się bardzo popularny. Większość firm próbuje przejmuje inicjatywę i dzwoni do klienta. Od czasu do czasu w celach informacyjnych, innym razem z przyczyn handlowych. W drugiej

Jakie umowy wykorzystuje deweloper?

Do podstawowych obowiązków dewelopera należy oferowanie nieruchomości oraz zdobywanie klientów i zawieranie umów. W zależności od rodzaju transakcji wybierane są inne dokumenty. Z jakich umów powinni korzystać deweloperzy? Zgodnie z

Do czego odnosi się prawo pierwokupu?

W branży deweloperskiej funkcjonuje tzw. prawo pierwokupu, które uważane jest jako udogodnienie. Oznacza możliwość obejrzenia i zakupu mieszkania przed innymi chętnymi. Na jakich zasadach działa ten przepis? Kiedy powinno zostać

Czym charakteryzuje się umowa agencyjna?

Według Kodeksu cywilnego każda umowa agencyjna zakłada funkcjonowanie agenta oraz strony zlecającej konkretne zadanie do zrealizowania. Inaczej mówiąc ustanawia regulamin pośredniczenia w usługach. W jakim celu podpisuje się umowę agencyjną?

Czym jest umowa poręczenia?

Wielu wierzycieli, którzy udzielają kredytu, decyduje się na sporządzenie umowy poręczenia. Dokument ten daje gwarancję, że uzyskane pieniądze zostaną oddane przez poręczyciela w sytuacji, gdy zadłużony nie będzie w stanie.

Kto powinien podpisać umowę agencyjną?

Według ustawy każda umowa agencyjna sugeruje wskazanie agenta oraz strony zlecającej konkretne zadanie do wykonania. Inaczej mówiąc określa reguły pośrednictwa w transakcjach usługowych. W jakim celu podpisuje się umowę agencyjną?

Kto zawiera umowę o dzieło?

Obecnie w Polsce funkcjonuje przynajmniej kilka metod nawiązywania współpracy. Wśród nich dużą popularnością cieszy się umowa o dzieło, która niejednokrotnie wygrywa z zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Czym się

Kto powinien zawierać kontrakty eksportowe?

Duża część polskich właścicieli zawiera kontakt z zagranicznymi firmami, ponieważ upatruje w tym szanse na przychody. Aby transakcje przebiegały w zgodzie z ustaleniami trzeba zawiązać umowę, która zapewni bezpieczeństwo. Czy

Wszystko o umowie uaktywniającej

Od dwóch lat możliwe jest w Polsce zawarcie umowy uaktywniającej. Podpisywana jest między rodzicami a nianią, która deklaruję opiekę i wychowanie małoletniego dziecka na czas określony. Na jakich warunkach zawiązywana