Pozwy

Jak zaskarżyć organ administracyjny do WSA?

W polskim systemie prawnym możliwość zaskarżenia decyzji i działań administracji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W jakich okolicznościach jest to możliwe? Podstawa prawne w tym przypadku jest ustawa Prawo o postępowaniu

Wiadomości 0 Comments

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o sądach polubownych

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym, wydającym wyroki w sprawach cywilnoprawnych takich jak: prawa majątkowe i prawa niemajątkowe z wyjątkiem sporów o alimenty. Zapis na sąd polubowny, określany także jako umowa

Co zrobić, gdy umrze pełnomocnik?

Pełnomocnik to osoba, która zajmuje się reprezentacją osoby prywatnej lub instytucji w sądzie lub innym miejscu o charakterze administracyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz klienta i dobra jego

Wszystko o księgach wieczystych

Osoby, które chcą pozyskać podstawowe wiadomości na temat wybranej nieruchomości muszą zasięgnąć wiedzy w księgach wieczystych. Gromadzeniem oraz uaktualnianiem zajmują się Sądy Rejonowe w całej Polsce i dostęp do nich