Upadłość konsumenta – co musisz wiedzieć na ten temat?

Upadłość konsumenta – co musisz wiedzieć na ten temat?

Upadłość konsumenta jest to pojęcie, o którym wiele osób nie słyszało. Procedura upadłości opiera się na możliwości oddłużenia osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Często taki proces kończy się realnym do wykonania planem spłaty i czesiowym umorzeniem zobowiązań. Warto na ten temat dowiedzieć się więcej i przeczytać poniższy artykuł. 

Jak wygląda plan spłaty upadłości konsumenckiej?

Plan spłaty w przypadku upadłości konsumenckiej jest harmonogramem, który dotyczy spłaty swoich wierzycieli. Taki plan spłaty z jednej strony ma zaspokoić zobowiązania wierzycieli, natomiast z drugiej umożliwić upadłemu pozbycie się długów. Plan spłaty zostaje ustalony podczas ostatniej rozprawy o upadłość konsumencką. Powinien on zawierać kilka punktów, takich jak spis wierzytelności, jakie zostały ustalone w trakcie postępowania upadłościowego, terminy spłaty oraz wysokość rat. Trzeba liczyć się z tym, że czas planu spłaty wierzycieli nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, jednak sąd może wydłużyć ten czas do 7 lat. Wtedy w trakcie postępowania upadłościowego sąd musi uznać, że upadły sam przyczynił się do swojej niewypłacalności.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak wygląda ostatnia rozprawa?

Upadłość konsumenta ustalana jest podczas kilku rozpraw w sądzie. Czasami zdarza się, że dłużnik nawet po likwidacji majątku nie jest w stanie spłacić wierzycieli. Dlatego tak ważne jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Z takim wnioskiem może również wystąpić syndyk. To właśnie ta osoba przygotowuje projekt planu spłaty, a następnie przedstawia go sądowi. Syndyk jest zobowiązany do przedstawienia planu dłużnikowi i wierzycielom. Osoby te mają 14 dni na wniesienie ewentualnych poprawek oraz określenie stanowiska. Wniosek o upadłość konsumencką to ważny dokument, z którym trzeba się zapoznać.

Ustalenia sądu podczas rozprawy sądowej

Podczas rozprawy o ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd musi przeanalizować, jakie są roszczenia wierzycieli, a także wysłuchać, jakie stanowisko reprezentuje upadły i syndyk. Sąd musi ustalić, czy do niewypłacalności przyczynił się sam upadły, czy są inne okoliczności. Postępowanie upadłościowe zakończy się w momencie, gdy są wyda odpowiednią decyzję.

Z reguły sąd przychyla się do wniosku o ogłoszenie upadłości i do spłaty zaproponowanej przez syndyka. Następnie wydaje postanowienie dotyczące planu spłaty zobowiązania, natomiast upadły otrzymuje szansę na całkowite oddłużenie. Jednak możliwe są też inne rozwiązania:

  • możliwe jest umorzenie zobowiązania upadłego konsumenta bez planu spłaty. Takie rozwiązanie jest możliwe, jeżeli sytuacja upadłego nie pozwala na spłatę. Upadły może nie być zdolny do podjęcia pracy,
  • możliwe jest umorzenie zobowiązania warunkowo. Do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego dochodzi w momencie, gdy upadły nie może spłacić zadłużenia przez pewien okres czasu, na przykład ze względu na chorobę.
  • możliwe jest też odmówienie spłaty wierzycielowi. Może się tak stać, jeśli w rażący sposób przyczynił się do bankructwa. Dodatkowo sąd może odmówić spłaty, jeśli upadły otrzymał już oddłużenie, a nie minęło więcej niż 10 lat.

Upadły może również nie zgodzić się z postanowieniami i w terminie 7 dni od otrzymania pisma odwołać się od tej decyzji oraz złożyć zażalenie do sądu okręgowego.

Upadłość konsumencka – w jaki sposób pomaga kancelaria?

Upadłość konsumencka z wyspecjalizowaną kancelarią polega na wsparciu procesu upadłości przez profesjonalistów. Całe postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości może być bardzo stresujące dla samych zainteresowanych, więc warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Dzięki tej pomocy można uzyskać korzystne warunki do oddłużenia i uzyskać upadłość konsumencką znaczenie szybciej.

You might also like

Ubezpieczenia 0 Comments

Klienci coraz chętniej likwidują szkodę u swojego ubezpieczyciela

Rośnie zainteresowanie klientów towarzystw ubezpieczeniowych trybem bezpośredniej likwidacji szkód. Uruchomiony rok temu system oferuje dziś osiem firm, które odpowiadają za blisko 70 proc. rynku w Polsce. Dzięki niemu bez względu na

Konsument 0 Comments

Rośnie liczba mieszkań przeznaczanych na krótkoterminowy wynajem

Przybywa apartamentów przeznaczanych na wynajem – zarówno prywatnych mieszkań, jak i pokojów w condohotelach. Krótkoterminowe wynajmowanie lokali turystom pod pewnymi warunkami może być opłacalne nawet dla osób, które mają tylko jedną nieruchomość lub

W sądzie 0 Comments

Dlaczego zdolność procesowa jest tak ważna?

W zgodzie z polskimi przepisami każda osoba prawna lub fizyczna, która chce uruchomić postępowanie powinna mieć zdolność procesową. Jest ona niezbędna do rozpoczęcia procedur sądowych i uczestniczenia w postępowaniach o

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply