Rozwody

Sprawy rodzinne 0 Comments

Jakie są koszty rozwodu w Polsce?

Coraz mniej Polaków decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego, za to coraz więcej – na rozwód. Mają na to wpływ zawody miłosne, niespełnione oczekiwania, ale i rosnące przyzwolenie ze strony

Rozwody 3 komentarze

Czym charakteryzuje się pozer rozwodowy?

W ostatnim czasie wiele małżeństw posiada duże kłopoty osobiste. Niektórych nie można załatwić ugodowo i potrzebny jest rozwód. Aby jednak został ogłoszony na podstawie decyzji sądu należy napisać i przekazać

Rozwody 2 komentarze

Jak wygląda pozew rozwodowy?

Od dłuższego czasu wiele małżeństw posiada ogromne problemy w życiu osobistym. Niektórych nie można rozwiązać ugodowo i nieunikniony jest rozwód. Żeby jednak został ustanowiony prawomocnym wyrokiem sądu trzeba przygotować i

Rozwody 2 komentarze

Ile obecnie kosztują sprawy rozwodowe?

Każda sprawa rozwodowa zmierza do określenia lub podziału odpowiedzialności za rozpad związku małżeńskiego. Dodatkowo sąd dołącza opinię, kto pokryje koszty sądowe i w jakiej wysokości. Co wpływa na końcową sumę

Rozwody 1 Comment

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Każdy rozwód prowadzi do określenia lub podziału winy za trwały rozkład małżeństwa. Dodatkowo sąd określa, kto powinien uregulować opłaty sądowe i w jakiej kwocie. Co składa się na końcową sumę

Rozwody 1 Comment

Czym jest separacja w małżeństwie?

Separacja, w odróżnieniu od rozwodu, nie rozwiązuje sakramentu małżeństwa. Oznacza czasowy rozkład pożycia małżeńskiego. Potocznie mówimy o rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa złożenie wniosku

Rozwody 1 Comment

Alimenty – kto płaci?

Płacenie alimentów spoczywa na rodzicach, których obowiązkiem jest zapewnienie środków utrzymania i wychowania dzieci. Powinność tą może też przejąć rodzeństwo rozwiedzionego małżonka lub małżonki. Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii

Rozwody 1 Comment

Czym jest intercyza?

Intercyza (inaczej: umowa majątkowa małżeńska) spisywana jest jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby ustalić podział dóbr i mienia posiadanego przez obie strony przed ślubem. Celem jest uregulowanie kwestii finansów i

Rozwody 1 Comment

Jak unieważnić małżeństwo?

Wiele osób myli rozwód z unieważnieniem małżeństwa. Są to jednak dwie różne sprawy i korzysta się z tych rozwiązań z odmiennych powodów. Na czym polega unieważnienie, kto je stosuje oraz

Rozwody 1 Comment

Rozwody w Unii Europejskiej

Ponad 13 lat temu Unia Europejska wprowadziła nowelizację prawa dotyczącego rozwodów, w których małżonkowie pochodzą z różnych krajów Europy. Są one o tyle korzystne, że obowiązują we wszystkich krajach członkowskich

Rozwody 1 Comment

Metody mediacyjne

Wiele rodzin boryka się z problemami. Głównie są to konflikty na linii rodzice-dzieci. Czasami ze zwykłych kłótni przeradzają się w awantury i długotrwałe nieporozumienia. W takich przypadkach sąd może zarządzić

Rozwody 1 Comment

Jak pisać pozwy rozwodowe?

Rozwód to sytuacja dosyć trudna dla obu stron, która wymaga wiele opanowania i silnego charakteru. Sama decyzja o podjęciu takich kroków jest ciężka i wzbudza wiele wątpliwości. Czasami nie ma

  • 1
  • 2