Archive

Jak działają agencje zatrudnienia?

Wiele młodych ludzi deklaruje kłopoty ze znalezieniem stabilnej i dobrze płatnej pracy. Dlatego też jest dużo firm, które wspierają bezrobotnych w karierze zawodowej. Wśród nich są agencje zatrudnienia. Czym się

Wiadomości 0 Comments

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

W zgodzie z funkcjonującym w Polsce prawem bezpodstawne wzbogacenie jest nielegalne i surowo karane. Dotyczy przypadków, kiedy korzyści majątkowe zyskuje się kosztem innych. Kiedy jeszcze wspomnieć należy o bezpodstawnym wzbogaceniu?

Pomoc prawna 0 Comments

Jakie obowiązki należą do interwenienta?

Interwenient to osoba, która uczestniczy w procesie cywilnym. Zazwyczaj powodem dołączenia do sprawy jest osiągniecie konkretnego celu. Zgodnie z polskimi przepisami interwencja przyjmuje dwie formy. Jakie podziały spotykane są najczęściej?

Rozwody 2 komentarze

Ile obecnie kosztują sprawy rozwodowe?

Każda sprawa rozwodowa zmierza do określenia lub podziału odpowiedzialności za rozpad związku małżeńskiego. Dodatkowo sąd dołącza opinię, kto pokryje koszty sądowe i w jakiej wysokości. Co wpływa na końcową sumę

Jak wygląda urlop bezpłatny?

Każdy pracujący w ramach umowy o pracę może składać wniosek o przyznanie urlopu bezpłatnego. Z całą pewnością ostateczna decyzja leży w rękach pracodawcy, który określa zasadność przyznania wolnego. Kiedy podwładny

Wiadomości 0 Comments

Jakie obowiązki należą do spółki komandytowej?

W grupie spółek osobowych dużym zainteresowaniem cieszą się spółki komandytowe, które otwiera się w ramach jednego przedsiębiorstwa, posiadają kilku wspólników, ale nie mają osobowości prawnej. Co jeszcze należy wiedzieć na

Powiat 0 Comments

W jakim celu powołano Urząd Zamówień Publicznych?

W 1994 roku rząd stwierdził, że warto powołać organizację sprawującą kontrolę nad zamówieniami publicznymi oraz kształtującą przepisy w tym zakresie. W ten sposób powstał Urząd Zamówień Publicznych(przetargi), który do dziś

Kto zwykle korzysta z pomocy grupy zadaniowej?

Każdy podwładny zatrudniony w większej korporacji posiada zakres obowiązków, którymi musi się zajmować na co dzień. Zdarzają się jednak przypadki, Kiedy trzeba dokończyć szybko i sprawnie wybrany projekt, ale kadra

Prawo karne 1 Comment

Czym charakteryzuje się areszt tymczasowy?

Do aresztowania tymczasowego dochodzi na podstawie sądowego postanowienia. Stosowane jest w stosunku do podejrzanych, którzy mogą uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, ukrywać się lub nie posiadać stałego miejsce zamieszkania. Kiedy areszt

Wykroczenia 0 Comments

Kiedy można usłyszeć zarzut paserstwa?

Proceder paserstwa jest w Polsce bardzo dobrze znany. Wiele przestępstw o charakterze rabunkowym dokonuje się przede wszystkim ze względu na opcję sprzedaży zdobytych przedmiotów. W zgodzie z Kodeksem wykroczeń możliwych

Wykroczenia 0 Comments

W jakim celu powołano komisję penitencjarną?

Zgodnie z ustawą komisja penitencjarna powinna być uważana za jeden z organów władzy wykonawczej. Powoływana jest na potrzeby zakładu karnego, gdzie wypełnia obowiązki pod nadzorem dyrektora ośrodka. Jakie zadania wypełnia

Zasiłki 0 Comments

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Obecnie istnieje całe mnóstwo zasiłków i świadczeń, które przydzielane są obywatelom po złożeniu właściwego formularza. Typ i wielkość uzależnione są od aktualnych problemów i sytuacji życiowej. Praktycznie każdy wypłacany jest