Archive

Wybory 0 Comments

Wszystko o wyborach parlamentarnych

W Polsce parlament jest dwuizbowy. Składa się z Sejmu i Senatu, które zajmują się sprawowanie władzy ustawodawczej. Wybory do parlamentu przeprowadzane są raz na cztery lata według ustalonych prawnie zasad.

Co zrobić, gdy umrze pełnomocnik?

Pełnomocnik to osoba, która zajmuje się reprezentacją osoby prywatnej lub instytucji w sądzie lub innym miejscu o charakterze administracyjnym. Jego podstawowym zadaniem jest działanie na rzecz klienta i dobra jego

Pomoc prawna 0 Comments

Wszystko o tłumaczu przysięgłym

Tłumacz przysięgły to osoba, która pełni bardzo odpowiedzialne i szanowane stanowisko. Zajmuje się przekładaniem dokumentów o charakterze administracyjnym lub sądowym. Organem zlecającym może być osoba prywatna, ale też instytucje. Jakie

Powiat 0 Comments

Rejestrowanie pojazdów

Każdy, kto staje się właścicielem pojazdu powinien go zarejestrować. Jest to ustawowy obowiązek i musi być spełniany. Aby to zrobić trzeba wypełnić wniosek i dostarczyć do Starostwa Powiatowego (według miejsca

Na czym polega wymeldowanie?

Każdy obywatel ma obowiązek posiadania meldunku, czyli deklarację o dokładnym miejscu zamieszkania. Jest to niezbędne to właściwej identyfikacji mieszkańców kraju lub miasta. Wielu ludzi, szczególnie młodych, często zmienia lokalizację. Jak

Pomoc Społeczna 1 Comment

Dla kogo pies towarzyszący?

Psy towarzyszące są ogromną pomocą i ułatwieniem w życiu codziennym dla osoby niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o osoby niewidome, niesłyszące lub cierpiące na poważne choroby. Jakie są podstawowe zadania psa

Rozwody 1 Comment

Jak unieważnić małżeństwo?

Wiele osób myli rozwód z unieważnieniem małżeństwa. Są to jednak dwie różne sprawy i korzysta się z tych rozwiązań z odmiennych powodów. Na czym polega unieważnienie, kto je stosuje oraz

Renta a dodatkowe świadczenia

Renta przyznawana jest osobom, które na skutek problemów zdrowotnych nie mogą podjąć pracy. Wysokość renty często pozostawia wiele do życzenia. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie dodatkowych świadczeń. Jakie ulgi i

W sądzie 0 Comments

Gdy przychodzi nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to nic innego jak zlecenie uiszczenia konkretnej gotówki, gdzie organem ponaglającym jest sąd. Zapłata może dotyczyć różnych spraw, ale chodzi głównie o wyroki w postępowaniach. Co zrobić z

Umowa o pożyczkę

Według polskiego prawa każda pożyczka, która przekracza 500 zł powinna zostać sformalizowana w postaci pisemnej umowy. Jest to podstawowy warunek i możliwość na ewentualne odzyskiwanie pieniędzy. Jak dobrze napisać taką

Ubezpieczenia 0 Comments

Obowiązki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powstała ponad 20 lat temu, aby zapewniać osobom z branży rolniczej ubezpieczenie na życie. Jest to instytucja rangi państwowej i ma co najmniej kilka podstawowych funkcji

Wybory 0 Comments

Jak przebiega wybór prezydenta?

Prezydent jest jedną z najważniejszych osób w państwie i pełni bardzo poważne, odpowiedzialne i wymagające stanowisko. Wybór Prezydenta RP został uregulowany w Konstytucji i jest praktycznie niezmienny od lat. Jakie