Jak pisać pozwy rozwodowe?

Jak pisać pozwy rozwodowe?

Rozwód to sytuacja dosyć trudna dla obu stron, która wymaga wiele opanowania i silnego charakteru. Sama decyzja o podjęciu takich kroków jest ciężka i wzbudza wiele wątpliwości. Czasami nie ma innego wyjścia i trzeba napisać pozew rozwodowy? Jak się do tego zabrać i na co zwrócić największą uwagę?

Ze względu na to, że jest to pozew należy podać dane osobowe, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zajmowane stanowiska oraz dane telefoniczne pozwanego (czyli osoby pozywanej) oraz powoda (osoby wnoszącej pozew). Jak w każdym dokumencie trzeba określić datę napisania pisma oraz miejscowość, na dole potwierdzić wszystko podpisem.

W treści należy podać swoje żądania wynikające z rozwodu, tzn. przydzielić winę jednej ze stron lub nie określać osoby, która wpłynęła na rozwód. Oprócz tego powinno się zamieścić swoje oczekiwania wynikające z przyznania rozwodu, tj. podział majątku lub innych wspólnych własności. Można powołać świadków, którzy będą powodzić, że konkretne fakty miały miejsce lub nie oraz opisywać ogólne stosunki partnerskie małżonków.

W końcowej części trzeba podać własne, subiektywne powodu rozpadu małżeństwa oraz udowodnić je przed podanie przekonujących argumentów (np. zdrady, lub przemoc domowa).

Jeśli małżeństwo posiadało dzieci będą one powołane jako świadkowie w sprawie. Należy podać ich wszystkie dane osobowe oraz dokumenty poświadczające, że są dziećmi rozwodzącego się małżeństwa.

Przygotowane dokumenty należy złożyć lub wysłać listem poleconym do sądu okręgowego, który zajmuje się tego typu sprawami.

Za wniesienie pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 1Comments

Rozwody w Unii Europejskiej

Ponad 13 lat temu Unia Europejska wprowadziła nowelizację prawa dotyczącego rozwodów, w których małżonkowie pochodzą z różnych krajów Europy. Są one o tyle korzystne, że obowiązują we wszystkich krajach członkowskich

Rozwody 2 komentarze

Jak wygląda pozew rozwodowy?

Od dłuższego czasu wiele małżeństw posiada ogromne problemy w życiu osobistym. Niektórych nie można rozwiązać ugodowo i nieunikniony jest rozwód. Żeby jednak został ustanowiony prawomocnym wyrokiem sądu trzeba przygotować i

Małżeństwo 1Comments

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Każdy rozwód prowadzi do określenia lub podziału winy za trwały rozkład małżeństwa. Dodatkowo sąd określa, kto powinien uregulować opłaty sądowe i w jakiej kwocie. Co składa się na końcową sumę

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:08 Reply
    Jeżeli miałabym pisać pozew rozwodowy to przede wszystkim udała bym się do dobrego adwokata, który by mi w tym pomógł.

Leave a Reply