Powiat

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jak od 2015 roku rejestrować samochód z Wielkiej Brytanii?

Już w styczniu 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji samochodów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii, które posiadają kierownicę z prawej strony. Jest to wynik konsultacji i ustaleń przeprowadzonych

Powiat 0 Comments

Czy warto budować biuro rady?

W dużych jednostkach samorządowych funkcjonuje biuro rady. Wykonuje wiele obowiązków należących do sekretariatu oraz wyręcza pracowników gminnych lub miejskich w realizacji podstawowych celów. Czym konkretnie trudni się biuro rady? Czy

Powiat 0 Comments

W jakim celu powołano Urząd Zamówień Publicznych?

W 1994 roku rząd stwierdził, że warto powołać organizację sprawującą kontrolę nad zamówieniami publicznymi oraz kształtującą przepisy w tym zakresie. W ten sposób powstał Urząd Zamówień Publicznych(przetargi), który do dziś

Powiat 0 Comments

Jak wyglądają zasady wyboru starosty?

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego, na czele którego znajduje się zarząd. W jego skład wchodzi starosta, zastępca oraz pozostali członkowie. W głosowaniu bierze udział rada powiatu, która decyduje o składzie

Powiat 0 Comments

Jakie zadania ma PCPR?

PCPR to powstała na wniosek powiatu organizacja, która rozporządza sprawami społecznymi podległego rejonu. Zadania Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie są normowane przez ustawę sprzed 9 lat. Jakie są inne obowiązki tej

Powiat 0 Comments

Jakie warunki trzeba spełnić, aby być starostą?

Warunki, które muszą być spełnione, aby zostać starosta, zawarte zostały w ustawie o pracownikach samorządowych. Starosta powoływany jest przez radę powiatu w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Wszyscy członkowie zarządu

Powiat 0 Comments

Czym jest mienie powiatowe?

Starostwo powiatowe jest odpowiedzialne za posiadane mienie powiatowe. Może nim dysponować według aktualnych potrzeb i inwestować w wybrane projekty. Jednak z zachowaniem rozsądku i po dokładnym sprawdzeniu oferty. Z jakich

Powiat 0 Comments

Czym zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest instytucją powstałą w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku mówiącej o pomocy rodzinom. Są to jednostki samodzielne o charakterze organizacyjno-budżetowym, podległe powiatom

Powiat 0 Comments

Obowiązki zarządu powiatowego

Każdy zarząd powiatowy w Polsce posiada władzę wykonawczą, tzn. zajmuje się przestrzeganiem i realizowaniem zasad, które wprowadziła i uchwaliła rada powiatu. Jakie są podstawowe i najważniejsze obowiązki zarządu powiatu? Przede

Powiat 0 Comments

Rejestrowanie pojazdów

Każdy, kto staje się właścicielem pojazdu powinien go zarejestrować. Jest to ustawowy obowiązek i musi być spełniany. Aby to zrobić trzeba wypełnić wniosek i dostarczyć do Starostwa Powiatowego (według miejsca

Powiat 0 Comments

Gdzie po kartę wędkarską?

Jednym z zadań starostwa jest wydawanie karty wędkarskiej. Aby ją otrzymać wnioskodawca powinien posiadać podstawowe informacje o sposobach i metodach połowu oraz wiadomości teoretyczne na temat łowienia. Egzamin zwykle jest