Czym będą internetowe zwolnienia lekarskie?

Czym będą internetowe zwolnienia lekarskie?

W imię postępu technologicznego lekarze i pracownicy chcą korzystać z mobilnych sposobów przekazywania informacji do pracodawców o zdrowotnym samopoczuciu. Dotyczy to przede wszystkim pomysłu elektronicznego kreowania i przesyłania e- zwolnień.

Obecnie za zwolnienie lekarskie uznaje się wniosek wystawiony na odpowiednim modelu papierowym, charakteryzującym kondycję zdrowia pacjenta i występujące powody jego niezdolności do pracy. W 2013 roku owy tytuł mają otrzymać pliki elektroniczne spełniające taką samą misję co ich papierowe odpowiedniki.

Ponieważ lekarze operują danymi o pacjencie, jego historią zdrowotną jak i katalogiem składek, mogą uzyskać dane kontaktowe pracodawcy, więc mogliby przekazywać zwolnienia lekarskie w trakcie wizyty chorego. To było by ważnym uproszczeniem dla chorego pracobiorcy. Ponadto możliwe miałoby być wydrukowanie kopii oświadczenia z potwierdzeniem i podpisem lekarza.

Jeśli użytkowanie z Internetu jest niewykonalne, mówiąc na przykład o wizycie w domu chorego, możliwe było by wystawienie papierowej wersji dokumentu. Wprowadzenie nowych dróg nie miałoby zabronić użytkowania znanych metod.

Ponieważ krajowe procesy lekarskie są skomplikowane i czasochłonne zarówno dla pacjentów jak i leczących, wszelkie działania mające na celu redukcje sytuacji są z niecierpliwością oczekiwane. Jedyną barierą, która spowalnia rozwój takich metod jest zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji przekazywanych drogą internetową.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

Zasiłek macierzyński 2013 – jakie zmiany?

Możliwość otrzymania zasiłku macierzyńskiego posiada każda kobieta, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz urodziła dziecko i była objęta ubezpieczeniem chorobowym. Czas poświęcony na poród i wychowanie uzależniony

Zasiłki 0 Comments

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wydawane jest na skutek choroby, pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności zaopiekowaniem się osobą z bliższej rodziny ubezpieczonego. Osobą uprawnioną przez ZUS

Zasiłki 0 Comments

Kiedy pracownik otrzyma świadczenie rehabilitacyjne?

Podwładny w ramach umowy o pracę powinien mieć dostęp do podstawowych świadczeń socjalnych. Na liście jest między innymi zasiłek chorobowy, który przydzielany jest w przypadku kłopotów ze zdrowiem. Kiedy jednak

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply