Nowe możliwości dla młodych bezrobotnych

Nowe możliwości dla młodych bezrobotnych

W ramach kampanii „ Twoja kariera – Twój wybór” młode osoby bezrobotne w kraju mają stać się bardziej samodzielne i otwarte w sektorze pracy. Możliwość dotyczy osób, które nie mają jeszcze 30 lat.

Priorytetową misją działań w ramach owej aktywizacji jest wspieranie przede wszystkim absolwentów uniwersytetów w znalezieniu pracy. Program przewiduje między innymi:

– aktualizację formy pomocy w Urzędach Pracy do personalnych oczekiwań bezrobotnych,

– badanie nowych rozwiązań aktywizacji,

– zastosowanie pakietu kursów zwiększających doświadczenie młodych Polaków,

– budowanie współpracy z innymi instytucjami państwowymi,

– przekazywanie informacji o aktualnych praktykach i stażach zawodowych.

Wszystkie wyżej opisane kroki mają na celu ukazanie pracownikom urzędów krajowych rozwiązań, które pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb młodych bezrobotnych i utworzenie miejsc pracy odpowiadających im oczekiwaniom.

W opisywanej kampanii mogą wziąć udział osoby młode i zarejestrowane w zamiejscowych Urzędach Pracy jako bezrobotne. Suma miejsc jest określona ze względu na budżet państwa. Podczas szkoleń osoby regularnie uczestniczące mogą dostawać wynagrodzenia i bony okolicznościowe.

Wysoki stopień bezrobocia w kraju to poważny problem. Wszystkie akcje reklamujące szkolenia i pomoc w odnalezieniu pracy spotykają się z dużym zainteresowaniu wśród Polaków. Dlatego też, aby wziąć udział w takich działaniach, należy w najbliższych dniach zgłosić się do zamiejscowych Urzędów Pracy.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Bezrobotny 1Comments

Czy UE dba o zwolnionych z pracy?

Nadal nieustający kryzys gospodarczy w dużym stopniu ma wpływ na rynek zatrudnienia. Stanowiska tracą osoby wykształcone, doświadczone i ważne dla firmy. Dlatego z życzliwością przychodzi organizacja europejska, która próbuje ratować

Bezrobotny 0 Comments

Kto może ubiegać się o staż w Urzędzie Pracy?

Polskie Urzędy Pracy oprócz ofert zatrudnienia zgłaszanych przez pracodawców posiadają propozycje stażów. Forma ta umożliwia bezrobotnemu zdobycie praktycznego doświadczenia, jakże ważnego dla potencjalnego przyszłego zleceniodawcy. Staże mają charakter odpłaty. Wynagrodzenie

Wiadomości 0 Comments

Zatrudnienie terminowe i jego zalety

Świat boryka się obecnie z ogromnymi kłopotami gospodarczymi. Każda firma zbiera oszczędności, aby chociaż przeciętnie funkcjonować na rynku. Przede wszystkim o oszczędności stara się poprzez moderowanie zatrudnienia tzn. regulowanie ilości

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply