Jakie prawa ma pracownik w zakresie wydania świadectwa pracy?

Jakie prawa ma pracownik w zakresie wydania świadectwa pracy?

Po ukończeniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zgodnie z normami prawnymi pracownik ma prawo rościć od pracodawcy naprawienia krzywdy na skutek nieotrzymania świadectwa pracy na czas lub przekazania go w nieodpowiedniej postaci.

Roszczeniem tym jest rekompensata w postaci zapłaty wynagrodzenia za okres, w którym osoba przebywała bez zatrudnienia z powodu braku przekazania świadectwa, nie może on jednak trwać dłużej niż 6 tygodni.

Rozpoczęcie przez pracownika procedury sądowej musi być poparte występowaniem trzech warunków:

– niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,

– odczuwanie szkody przez pracownika,

– występowanie związku przyczynowego pomiędzy niewydaniem świadectwa a byciem bez zatrudnienia.

Występowanie szkody oraz związku przyczynowego pozostawione jest po stronie pracownika. Wypłata odszkodowania przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy w rezultacie nieuzyskania świadectwa pracy był on bez nowe zatrudnienia, mimo że podejmował działania w tym kierunku i wie jak to umotywować.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Największa na świecie kancelaria doradztwa prawnego otworzyła w Warszawie centrum biznesowe

Grupa Dentons, największa na świecie kancelaria doradztwa prawnego, która otworzyła w Warszawie centrum usług wspólnych, podkreśla, że o wyborze lokalizacji zadecydował dostęp do wykwalifikowanej kadry, atrakcyjna cena wynajmu, nowoczesne otoczenie biznesowe oraz infrastruktura

Wiadomości 0 Comments

Podatek od sprzedaży detalicznej wchodzi w życie

Od dzisiaj wchodzi w życie podatek od sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Podatek będzie musiało płacić ok.

Wiadomości 0 Comments

Wszystko o prawie pierwokupu

W branży deweloperskiej istnieje tzw. prawo pierwokupu, które uważane jest jako przywilej i przysługuje niewielkiej grupie wyselekcjonowanych osób. Innymi słowy mają możliwość zobaczenia i kupienia mieszkania przed pozostałymi zainteresowanymi. Jak

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply