Jakie prawa ma pracownik w zakresie wydania świadectwa pracy?

Jakie prawa ma pracownik w zakresie wydania świadectwa pracy?

Po ukończeniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zgodnie z normami prawnymi pracownik ma prawo rościć od pracodawcy naprawienia krzywdy na skutek nieotrzymania świadectwa pracy na czas lub przekazania go w nieodpowiedniej postaci.

Roszczeniem tym jest rekompensata w postaci zapłaty wynagrodzenia za okres, w którym osoba przebywała bez zatrudnienia z powodu braku przekazania świadectwa, nie może on jednak trwać dłużej niż 6 tygodni.

Rozpoczęcie przez pracownika procedury sądowej musi być poparte występowaniem trzech warunków:

– niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,

– odczuwanie szkody przez pracownika,

– występowanie związku przyczynowego pomiędzy niewydaniem świadectwa a byciem bez zatrudnienia.

Występowanie szkody oraz związku przyczynowego pozostawione jest po stronie pracownika. Wypłata odszkodowania przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy w rezultacie nieuzyskania świadectwa pracy był on bez nowe zatrudnienia, mimo że podejmował działania w tym kierunku i wie jak to umotywować.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 1Comments

Długowieczność jest super, ale nie dla portfela

Żyjemy coraz dłużej i powinniśmy się z tego cieszyć. Poza oczywistymi plusami, długowieczność ma też słabsze strony. Podstawową jest to, z czego to dłuższe życie będziemy finansować. Możliwości jest kilka,

Wiadomości 0 Comments

Zasady działania programów partnerskich w obrębie reklamy w Internecie

Programy partnerskie uruchamiają działania mające na celu współpracę pomiędzy podmiotami prawnymi w celu obopólnej korzyści. Podmiotem prawnym, w ramach ustawy partnerskiej, może być firma lub osoba prywatna. Programy partnerskie w

Wiadomości 0 Comments

Prawa autorskie w zawodzie dziennikarza

Dziennikarz ze względu na typ swojej pracy jest niejednokrotnie narażony na naruszenie zasad autorskich. Osoba trudniąca się tym zawodem powinna dokładać wszelkich starań, by nie dopuścić do takich pozwów. Reguły

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply