Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – najważniejsze informacje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka jest szeroko używanym terminem, który w praktyce jest postępowaniem, a jego przebieg prowadzi sąd gospodarczy. Mówiąc o upadłości konsumenckiej przede wszystkim chodzi o uwolnienie osoby fizycznej od długów, których nie jest w stanie spłacić. W przypadku osoby fizycznej wygląda to zupełnie inaczej niż w przypadku przedsiębiorstw. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu przede wszystkim spłacenie w jak najbardziej możliwym stopniu wierzycieli. W przypadku osób fizycznych dochodzi fakt umorzenia wszelkich zobowiązań, których nie są one w stanie spłacić. Z czasem zasady, które panowały uległy znacznym zmianom, teraz są one uproszczone. Stawia to konsumentów w znacznie lepszej sytuacji.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wniosek

Pierwszym krokiem, którego należy się podjąć w tej sytuacji jest wypełnienie odpowiedniego formularza, to dzięki temu dalszy przebieg procesu staje się możliwy. Sądy wymagają dokładnych informacji, sytuacja majątkowa osoby chcącej ogłosić upadłość konsumencką, powinna zostać przedstawiona w jak najbardziej klarowny sposób. Należy wykazać wszelkie jej dochody oraz wydatki, które miały miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli podczas ostatnich dwunastu miesięcy miały miejsce czynności prawne, również powinny zostać one przedstawione. Równie istotnym elementem jest wykazanie stanu majątku, który ma miejsce w dniu, w którym wniosek jest składany. Najważniejszym elementem wniosku jest lista wierzytelności. Muszą się na niej znajdować dane wierzycieli, ilość zobowiązań wobec nich oraz terminy wymagalności. Ostatnim krokiem jest dołączenie do wniosku uzasadnienia. Tutaj nie ma miejsca na błędy, dlatego najlepiej skorzystać z usług kancelarii prawniczej Warszawa.

Jakie zmiany miały miejsce?

Przebieg ogłaszania upadłości konsumenckiej wygląda teraz inaczej, niż miało to miejsce kiedyś. Znaczące zmiany nastąpiły w marcu 2020 roku. Zanim do tego doszło wnioski znacznie łatwiej mogły zostać oddalone, wystarczyło do tego aby osoba fizyczna bezmyślnie podpisywała umowy kredytowe. Po wejściu nowych reguł aspekt ten nie może zostać tak rygorystycznie wzięty pod uwagę, jak to miało miejsce kiedyś. Nie da się zaprzeczyć temu, iż nadal jest to istotny punkt, ale tylko w przypadku okresu planu spłaty osób wobec których ma się dług. Czas jego trwania wynosi od kilku miesięcy do aż siedmiu lat. W ostatnich czasach można było zaobserwować powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych, dzięki czemu proces jest znacznie bardziej przejrzysty.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Do najważniejszych kryteriów, które musi spełnić osoba, chcąca ogłosić upadłość konsumencką należy pełnoletniość. Dodatkowo, osoba ta nie może prowadzić działalności gospodarczej, właśnie wtedy może zostać określona mianem konsumenta. Można do tego zaliczyć osoby, których firmy zostały zamknięte, nawet jeśli było to kilka dni temu. Ważne, aby nie były otwarte w dniu składania wniosku. Najważniejszym kryterium do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność. To ona decyduje o powodzeniu procesu. Opóźnienie w spłacie musi trwać więcej niż trzy miesiące. Jeśli chodzi o sam termin składania wniosku jest on dowolny.

You might also like

Prawa konsumenta

Przybywa upadłości osób prywatnych

Od początku roku do połowy czerwca w Polsce upadło już 490 osób prywatnych. Najwięcej upadłości dotknęło mieszkańców Mazowsza, najmniej woj. opolskiego. Według przewidywań Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor w tym roku

Konsument 0 Comments

Można się ubezpieczyć od cyberataków i transakcji na rynku nieruchomości

Nowe produkty ubezpieczeniowe są szansą dla zakładów ubezpieczeń. Choć wciąż wielu Polaków ubezpiecza się tylko, gdy jest to obowiązkowe, to także na naszym rynku rośnie świadomość nowych zagrożeń i konieczności zabezpieczenia się

Konsument 0 Comments

Przeciętny konsument otrzymuje tygodniowo 50 e-maili i telefonów z różnymi ofertami marketingowymi

Użytkownik internetu dostaje średnio 50 e-maili, przesyłek, wiadomości tekstowych i telefonów tygodniowo z różnymi ofertami marketingowymi. Znaczna część nie jest dla niego interesująca. Najgorzej pod względem nietrafionych przesyłek wypadają sektor handlowy i edukacyjny, a tylko

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply