Archive

Zarobki 0 Comments

Jakie są formy wynagrodzenia akordowego?

Jedną z najbardziej znanych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której suma zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie liczby zrobionych przez niego towarów lub operacji. Stosuje się ją najczęściej w

Zasiłki 0 Comments

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wydawane jest na skutek choroby, pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności zaopiekowaniem się osobą z bliższej rodziny ubezpieczonego. Osobą uprawnioną przez ZUS

Emerytury 0 Comments

Ile środków można zgromadzić w ramach IKZE?

IKZE to Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Przelewane środki na owy rachunek mogą zostać wybrane po uzyskaniu prawa do emerytury, nie wcześniej. Coroczne wpłaty kierowane na ten cel można odjąć od

Jakie kompetencje musi posiadać pracownik BHP?

Czas na zdobycie wystarczających kwalifikacji przez pracowników służby higieny i bezpieczeństwa pracy upłynął z dniem 30 czerwca 2013 roku. Przez osiem lat trwał okres przejściowy, w trakcie którego osoby nieposiadające

Wiadomości 0 Comments

Jak szukać porad prawnych w sieci?

W Internecie znajdziemy wiele stron, które zamieszczają porady prawne. Niestety wiele z nich podaje fałszywe informacje, co przynoszą tzw. „dezinformację w Internecie”, dlatego jeżeli zależy nam na uzyskaniu porady zgodnej

Pracodawca ma obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracownika

W obszarze obowiązków pracodawcy zamieszczone jest zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracownika w stopniu, na jaki udostępniają to jego możliwości i warunki finansowe. Obowiązek ten jest określony przepisem, jednak

Do jakich celów można wykorzystywać sprzęty firmowe?

Przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia swojego podwładnego, jeśli on codziennie korzysta z urządzeń służbowych w celach prywatnych. Najczęściej przedsiębiorca jasno mówi, iż czas pracy powinien być jak najlepiej wykorzystany dla

Zarobki 0 Comments

Kto może odebrać naszą wypłatę?

Pracodawcy są zobowiązani przekazać na rzecz pracobiorcy wynagrodzenie za zrobioną przez niego pracę w ramach poprzedniego okresu rozliczeniowego. Forma samej transakcji przekazania zależy od ustaleń obu stron. Biznesmen może przelać

Zasiłki 0 Comments

Jak długo może trwać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy to świadczenie należące się aktywnym zawodowo pracownikom w momencie ich niezdolności do zadań służbowych. Zasady, jak i czas trwania owej pomocy, są ściśle scharakteryzowane. Pracobiorca ma prawo do

W sądzie 0 Comments

Kto musi być obecny podczas odczytywania wyroku sądu?

Obowiązek aktywnego uczestniczenia w rozprawie sądowej jest wydawany na bazie statusu danej osoby. W tym artykule określę stanowisko prawne dla świadka, przestępcy i ofiary. Świadek to osoba wzywana przez sąd

Praca 0 Comments

Czy stres mobilizuje podczas przemawiania?

Wiele osób ma kłopot z przełamaniem tremy i stresu w trakcie występów przed szerszą publicznością. Zyskiwanie pewności siebie i wyćwiczenia wymaga bardzo dużo zaangażowania i często trwa niezwykle długo. Jak

Ile mamy czasu na wytłumaczenie nieobecności w pracy?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy może doprowadzić w tragicznych sytuacjach do rozwiązania stosunku pracy. Kiedy niezjawienie się w miejscu pracy jest bezpodstawne? Najczęstszym powodem niezdolności do pracy jest choroba. Niestety