Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wydawane jest na skutek choroby, pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności zaopiekowaniem się osobą z bliższej rodziny ubezpieczonego. Osobą uprawnioną przez ZUS do wystawiania zaświadczeń jest lekarz, lekarz dentysta, felczer oraz starszy felczer, który ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad w zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W dzisiejszym stanie prawnym takie zaświadczenia wystawiane są na druku w formie pisemnej.

Na początku 2013 roku w rządzie zaprezentowany został projekt ustawy dotyczący zmiany sposobu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych. Zgodnie z nowym projektem dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy powinny być również zaświadczenia wystawiane w postaci dokumentu elektronicznego. Zmiany zakładają, aby lekarz w trakcie wizyty pacjenta miał udostępniony elektroniczny panel informacyjny z informacjami na temat ubezpieczonego oraz jego rodziny. Wirtualny profil informacyjny dla lekarzy zostałby stworzony w specjalnym systemie. Za jego pomocą dane pacjenta byłby automatycznie wpisywane w zaświadczeniu lekarskim, które zostałoby przesłane na mailową skrzynkę podawczą ZUS.

Zmiany zawarte w projekcie mają na celu w szczególności poprawę efektywności ich wypisywania oraz skrócenie czasu niezbędnego na pisemne uzupełnienie zaświadczenia lekarskiego, a także zdjęcie z wystawiającego przymusu wysyłania pocztą lub dostarczenia do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń i przechowywania ich przez przykazany okres 3 lat.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

Kto ma prawo do renty szkoleniowej?

Renta szkoleniowa dotyczy podwładnych, którzy stracili możliwość pracy zawodowej, ale po zmianie zawodu wciąż mogą pozostawać czynni zawodowo. Są jednak pewne wytyczne, które trzeba wykonać, żeby ubiegać się o świadczenie.

Zasiłki 0 Comments

Co z zasiłkiem chorobowym dla ciężarnej?

Okres ciąży to trudny czas, kiedy przyszła matka powinna lepiej o siebie dbać i nie przemęczać się w pracy. Bywają jednak okresy chorobowe i infekcje są codziennością. Kiedy zatrudniona może

Zasiłki 0 Comments

Wszystko o zasiłku pielęgnacyjnym

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego mają osoby, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji oraz w codziennym życiu potrzebują wsparcia innych. Świadczenie opiekuńcze powinno być w całości przeznaczane na najpotrzebniejsze rzeczy

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply