Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wydawane jest na skutek choroby, pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności zaopiekowaniem się osobą z bliższej rodziny ubezpieczonego. Osobą uprawnioną przez ZUS do wystawiania zaświadczeń jest lekarz, lekarz dentysta, felczer oraz starszy felczer, który ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad w zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W dzisiejszym stanie prawnym takie zaświadczenia wystawiane są na druku w formie pisemnej.

Na początku 2013 roku w rządzie zaprezentowany został projekt ustawy dotyczący zmiany sposobu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych. Zgodnie z nowym projektem dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy powinny być również zaświadczenia wystawiane w postaci dokumentu elektronicznego. Zmiany zakładają, aby lekarz w trakcie wizyty pacjenta miał udostępniony elektroniczny panel informacyjny z informacjami na temat ubezpieczonego oraz jego rodziny. Wirtualny profil informacyjny dla lekarzy zostałby stworzony w specjalnym systemie. Za jego pomocą dane pacjenta byłby automatycznie wpisywane w zaświadczeniu lekarskim, które zostałoby przesłane na mailową skrzynkę podawczą ZUS.

Zmiany zawarte w projekcie mają na celu w szczególności poprawę efektywności ich wypisywania oraz skrócenie czasu niezbędnego na pisemne uzupełnienie zaświadczenia lekarskiego, a także zdjęcie z wystawiającego przymusu wysyłania pocztą lub dostarczenia do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń i przechowywania ich przez przykazany okres 3 lat.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

Kiedy pracownik otrzyma świadczenie rehabilitacyjne?

Podwładny w ramach umowy o pracę powinien mieć dostęp do podstawowych świadczeń socjalnych. Na liście jest między innymi zasiłek chorobowy, który przydzielany jest w przypadku kłopotów ze zdrowiem. Kiedy jednak

Zasiłki 0 Comments

Czym charakteryzuje się renta szkoleniowa?

O rencie szkoleniowej można mówić w odniesieniu do pracowników, którzy stracili możliwość kontynuowania kariery zawodowej, ale po przekwalifikowaniu nadal mogą pozostawać czynni zawodowo. Istnieją jednak pewne zasady, które trzeba spełnić,

Zasiłki 0 Comments

Jak uzyskać wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przyznawane jest w momencie, gdy zatrudniony przebywa na zwolnieniu lekarskim. Znaczy to, że nie może spełniać zadań służbowych oraz musi przebywać w domu. Kto powinien przekazywać należną pensję

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply