Pracodawca ma obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracownika

Pracodawca ma obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracownika

W obszarze obowiązków pracodawcy zamieszczone jest zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracownika w stopniu, na jaki udostępniają to jego możliwości i warunki finansowe.

Obowiązek ten jest określony przepisem, jednak nie ma on charakteru definitywnego. Ocena własnych możliwości i warunków do zrealizowania tej normy prawnej leży po stronie pracodawcy. Swoboda w tym zakresie jest określona przez przepisy zawarte w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przeznaczeniem funduszu jest zapewnienie środków pieniężnych na działalność socjalną oraz ośrodków o takim profilu. Za działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców odnoszące się do różnego rodzaju form wypoczynku na obszarze kraju, zapewnianie pomocy materialnej lub niematerialnej oraz wsparcie na cele mieszkaniowe na podstawie zapisów zawartych w porozumieniu pisemnym. Do korzystania z funduszu uprawnieni są pracownicy i ich rodziny, emeryci, renciści, byli zatrudnieni oraz inne osoby, którym pracodawca przydzielił takie uprawnienia.

Obowiązkiem tworzenia funduszu właściciele firm, które zatrudniają w danym roku co najmniej 20 pracowników oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie organizacyjno-prawnej jednostki sektora finansów publicznych.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kogo poszukiwali pracodawcy w październiku?

Październikowe zestawienie portalu monsterpolska.pl otwiera, analogicznie jak w poprzednich miesiącach tego roku, branża IT. Blisko co czwarta oferta pracy była skierowana do specjalistów właśnie z tej dziedziny. Kolejna w zestawieniu

Na jakich zasadach przydziela się urlopy okolicznościowe?

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma możliwość wzięcia urlopu okolicznościowego. Można go wykorzystać tylko w wyjątkowych przypadkach i po spełnieniu podstawowych warunków. Kiedy

Praca 1Comments

Wszystko o umowach o dzieło

W Polsce dostępnych wiele typów umów dotyczących współpracy. W dużym stopniu wybór odpowiedniej uzależniony jest od zakresu realizowanych zadań, etatu i specyfiki przedsiębiorstwa. Ciągłą popularnością cieszy się również umowa o

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply