Jakie kompetencje musi posiadać pracownik BHP?

Jakie kompetencje musi posiadać pracownik BHP?

Czas na zdobycie wystarczających kwalifikacji przez pracowników służby higieny i bezpieczeństwa pracy upłynął z dniem 30 czerwca 2013 roku. Przez osiem lat trwał okres przejściowy, w trakcie którego osoby nieposiadające satysfakcjonujących kompetencji miały czas na ich zdobycie. W przeciwnym razie niedostosowanie ich do wymogów rozporządzania skutkuje utratą uprawnień do wykonywania zawodu i obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W rozporządzeniu znalazła się także regulacja, która formułuje wymagania kwalifikacyjne, jakie muszą być posiadane przez osoby, które chcą wykonywać ten zawód i tak:

– inspektorem do spraw BHP może być osoba posiadająca tytuł technika BHP oraz 3-letni staż pracy w zawodzie,

– starszym inspektorem do spraw BHP może zostać osoba mająca zawód technika BHP oraz 3-letni staż pracy w służbie BHP,

– specjalistą do spraw BHP może być pracownik posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe i co najmniej 1 rok odbytej pracy,

– starszym specjalistą do spraw BHP może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie,

– głównym specjalistą do spraw BHP może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie.

Brak określonych kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika BHP jest podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Prawo autorskie w prawie pracy

Istnieją pewne ograniczenia w prawach twórców do swoich dzieł. Jedno z nich ma miejsce wtedy, gdy twórca jest pracownikiem. Czy pracodawca ma prawo do utworów wykonywanych przez pracownika? Jeżeli tak

Kiedy pracodawca nie odmówi wolnego?

Każdy pracownik pracujący w oparciu umowy o pracę ma święte prawo do wyboru dni wolnych od pracy. Wystarczy tylko, że podwładny spełnia wszystkie wymogi niezbędne do starania się o wspomniane

Czemu warto szukać stażysty?

Obecnie wiele korporacji ma poważne problemy ze znalezieniem odpowiedniego specjalisty. Często na ofertę pracy odpowiadają osoby o małych umiejętnościach, bez wyższego wykształcenia i wygórowanymi oczekiwaniami finansowymi. Czy w związku z

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply