Jakie są formy wynagrodzenia akordowego?

Jakie są formy wynagrodzenia akordowego?

Jedną z najbardziej znanych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której suma zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie liczby zrobionych przez niego towarów lub operacji. Stosuje się ją najczęściej w zakładach, w których liczą się ilościowe rezultaty pracy i służy stymulacji produkcji.

Forma akordowa istnieje w trzech wariantach:

– akord prosty – za każdą wykonaną operację czy gotowy towar płacona jest identyczna stawka,

– akord progresywny – uwzględnione są kolejne elementy wyrobu, za które płaci się więcej niż za poprzednie,

– akord degresywny – po przekroczeniu oznaczonego limitu za kolejne produkty stawka jest niższa.

Korzyścią płynącą z wynagrodzenia akordowego jest bezpośrednia relacja pomiędzy efektywnością pracy a wysokością zarobków, co powoduje wzrost odpowiedzialności i chęć do pracy. Z drugiej strony, taka forma powoduje rywalizację i budzi nieporozumienia pomiędzy pracownikami, co może znacznie utrudniać współpracę.

Wypłata wynagrodzenia akordowego stosowana jest często w fabrykach, w których efekty ilościowe mogą być szczegółowo wyliczone, a także możliwe jest sprawdzenie ich jakości i opracowanie norm pracy. Normy te powinny być zgodne z możliwościami pracowników, z uwzględnieniem warunków technicznych i technologicznych.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 0 Comments

Zasady przyznawania dodatku wyrównawczego

Zasadność wypłacenia dodatku wyrównawczego zachodzi wtedy, gdy pracodawca zmienił zatrudnionemu warunki zatrudnienia lub wskazał inne stanowisko pracy (a tym samym otrzymał niższy dochód). O przyznaniu dodatku decyduje przełożony, który dokonuje

Zarobki 0 Comments

Jakie wynagrodzenie otrzymamy w Islandii?

Bardzo często absolwenci szkół wyższych opuszczają kraj w celu otrzymania korzystniejszej pracy poza Polską. Każdy kraj ma inne reguły przyznawania zapłaty za pracę. Teraz opiszemy owe prawa w Islandii. Podobnie

Zarobki 1Comments

Jak obliczyć trzynastkę dla pracownika?

Wedle prawa funkcjonuje grupa pracowników, którzy mogą otrzymać trzynastą wypłatę (tzw. trzynastkę). Sposób jej liczenia jest dość charakterystyczny i łączy się z kilkoma kwestiami. Kto ma prawo do trzynastej pensji?

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply