Tag "rozwody"

Spadki 1 Comment

Co należy zrobić, aby zapłacić podatek od spadku?

Następujący opis przedstawia zasady obowiązujące przy poprawnym rozliczeniu podatku od spadku: – Postępowanie sądowe: Stwierdzenie otrzymania spadku Po śmierci osoby, która zostawiła spadek osoba ma 6 miesięcy na oddanie oświadczenia

Prawa seniora 1 Comment

W czym może pomóc DPS?

Domy Pomocy Społecznej (DPS) zostały powołane, aby nieść pomoc obywatelom, którzy mają problemy finansowe, mieszkaniowe oraz inne związane z codzienną egzystencją. Wszystkie czynności powinny być realizowane bezpłatnie i zgodnie z

Spadki 1 Comment

Podział majątku po śmierci małżonka

Z reguły małżeństwo oznacza wspólnotę majątkową. Istnieją jednak wyjątki od reguły, gdy małżonek nie dziedziczy po śmierci partnera. Oczywiste jest, iż po rozwodzie nie mamy prawa do majątku byłych partnerów.

Dziecko i prawo 1 Comment

Co zrobić, gdy zaginie dziecko?

W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o zaginięciu lub porwaniu niepełnoletniego dziecka. W większości są to sytuacje przypadkowe, niedopatrzenie rodziców lub opiekunów. Czasami jednak zniknięcie dziecka jest wynikiem działań

Dziecko i prawo 1 Comment

Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w sprawie ubiegania się o paszporty dla dzieci. Przede wszystkim wydłużono termin ważności paszportów. Dokument dzieci poniżej 5 roku

Pomoc Społeczna 1 Comment

Jak uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnego?

Korzystanie z miejsc oznaczonych jako zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych jest możliwe w przypadku posiadania parkingowej karty inwalidzkiej. Wspomniana karta jest ważna na terenie kraju oraz w Unii Europejskiej. Aby ubiegać

Prawa seniora 0 Comments

Jakie są warunki przyjęcia do domu spokojnej starości?

Domy spokojnej starości cieszą się coraz większa popularności. Spowodowane jest to cięższymi warunkami życiowymi osób starszych oraz samotnością. Senior nie zostanie przyjęty do domu opieki społecznej z powodu braku bliskich

Rozwody 1 Comment

Czym jest separacja w małżeństwie?

Separacja, w odróżnieniu od rozwodu, nie rozwiązuje sakramentu małżeństwa. Oznacza czasowy rozkład pożycia małżeńskiego. Potocznie mówimy o rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa złożenie wniosku

Pomoc Społeczna 1 Comment

Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Każda osoba bezdomna może starać się o mieszkanie (pomieszczenie zastępcze) w ramach pomocy od miasta. Jest to podstawowe zadanie instytucji gminnych i powinno być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Istnieją przypadki,

Małżeństwo 1 Comment

Czy niepełnoletni mogą zawrzeć sakrament małżeństwa?

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym znajdziemy spis przeszkód, które musi pokonać para by zawrzeć małżeństwo. Niestety, niektóre bariery są nie do przeskoczenia, jak różnica wieku pomiędzy partnerami. Zawarcie małżeństwa w

Rozwody 1 Comment

Alimenty – kto płaci?

Płacenie alimentów spoczywa na rodzicach, których obowiązkiem jest zapewnienie środków utrzymania i wychowania dzieci. Powinność tą może też przejąć rodzeństwo rozwiedzionego małżonka lub małżonki. Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii

Spadki 1 Comment

Czy warto zarejestrować testament?

Możliwość umieszczenia informacji na temat swojego testamentu mamy od 11 października 2011 roku. Rejestr testamentów został stworzony przez samorząd notarialny. Notariusze tłumaczą pomysł utworzenia elektronicznej bazy danych potrzebą uniknięcia sytuacji,