Czy niepełnoletni mogą zawrzeć sakrament małżeństwa?

Czy niepełnoletni mogą zawrzeć sakrament małżeństwa?

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym znajdziemy spis przeszkód, które musi pokonać para by zawrzeć małżeństwo. Niestety, niektóre bariery są nie do przeskoczenia, jak różnica wieku pomiędzy partnerami.

Zawarcie małżeństwa w Polsce jest możliwe przez pełnoletniego mężczyznę i kobietę. Uznaje się wtedy, iż osoby takie są świadome ważności sakramentu połączenia i zdają sobie sprawę z konsekwencji tej decyzji. W przypadku kobiet istnieje możliwość zawarcia związku przed ukończeniem 18. roku życia mając najmniej 16 lat. W tym przypadku konieczna jest jednomyślna zgoda rodziny przyszłej panny młodej i zagwarantowanie dobra rodziny.

Przez dobro rodziny rozumiemy jej prawidłowe, zgodne z przyjętymi normami, funkcjonowanie. W kwestii małżeństwa nastolatki bierze się wtedy pod uwagę jej dojrzałość emocjonalną i posiadanie środków materialnych niezbędnych do dostatniego życia i nauki.

Zgodę na zawarcie małżeństwa udziela sąd opiekuńczy na wniosek małoletniej. Ubiegać się o ślub może tylko sama zainteresowana, niemniej zgoda opiekunów prawnych jest niezbędna.

Unieważnić małżeństwo z tytułu złamania zasady wiekowej mogą tylko sami małżonkowie. W tej sytuacji jedna ze stron udowadnia, iż sakrament został zawarty przez osiemnastymi urodzinami męża, lub bez zgody rodziców żony, w przypadku jej niepełnoletności.

Jeśli przez wytoczeniem sprawy o rozpad małżeństwa, niepełnoletni mąż osiągnie pełnoletniość, wniosek żony zostanie uznany za bezpodstawny. Z taką samą decyzją władz będziemy mieć do czynienia, gdy nieletnia zajdzie w ciąże.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Małżeństwo 1Comments

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Każdy rozwód prowadzi do określenia lub podziału winy za trwały rozkład małżeństwa. Dodatkowo sąd określa, kto powinien uregulować opłaty sądowe i w jakiej kwocie. Co składa się na końcową sumę

Małżeństwo 1Comments

Wszystko o ślubach konkordatowych

Ślub konkordatowy to jedna z nowszych form zawierania związku małżeńskiego. Wybierany jest przede wszystkim na różnice wyznaniowe oraz prawne. Jakie formalności potrzebne są do zalegalizowania konkordatu i kto może się

Małżeństwo 1Comments

W jaki sposób zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą?

W Polsce obowiązkiem osób, które zawarły związek małżeński za granicą, jest zarejestrowanie go w urzędzie stanu cywilnego. Takich formalności mogą za nich dokonać też bliscy. Aby zarejestrować małżeństwo w urzędzie

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:56 Reply
    Owszem, można zawrzeć małżeństwo, ale z drugiej strony to zanim się zdecydujemy to się porządnie zastanówmy.

Leave a Reply