W czym może pomóc DPS?

W czym może pomóc DPS?

Domy Pomocy Społecznej (DPS) zostały powołane, aby nieść pomoc obywatelom, którzy mają problemy finansowe, mieszkaniowe oraz inne związane z codzienną egzystencją. Wszystkie czynności powinny być realizowane bezpłatnie i zgodnie z obowiązującym prawem. W jakich sprawach można zwracać się do DPS?

Podstawowym kryterium warunkującym pomoc jest wysokość wynagrodzenia przypadająca na jednego członka rodziny lub całkowite bezrobocie. Jeśli limit nie zostanie przekroczony można liczyć na wsparcie.

W pierwszej kolejności biedniejsze rodziny ubiegają się o lokal zastępczy lub mieszkanie, aby móc mieszkać w godziwych warunkach, z dala od patologii społecznych i problemów z sąsiadami. Niestety ilość pomieszczeń jest ograniczona i gmina może przydzielić jedynie kilka lokali rocznie.

Poza dużą pomocą (przydział mieszkania) można ubiegać się o doraźną lub stałą pomoc w różnym zakresie. Przede wszystkim chodzi o posiłki (głównie obiady) dla dzieci, ale też dorosłych. Pomoc Społeczna wydaje także produkty żywnościowe, np. kasza, ryż, makaron, mąka.

Często rodziny wielodzietne mają kłopoty z zakupem wyprawki oraz podręczników do szkoły. Wówczas DPS finansuje lub pomaga z zakupem podstawowych przyborów. Czasami przekazuje ubrania oraz obuwie.

Oprócz podstawowych potrzeb rodziny biedniejsze mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Jego rodzaj oraz zakres zależy od indywidualnych możliwości Pomocy Społecznej. Zazwyczaj to dzieci obejmowane są największą opieką, np. zajęcia pozalekcyjne, wakacje, ferie zimowe.

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Prawa seniora 0 Comments

Kiedy można bez ograniczeń dorobić do renty?

Osoby pobierające rentę mają możliwość uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu podjęcia pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że wysokość tego dochodu może wpływać na kwotę świadczenia i spowodować jego zmniejszenie lub

Prawa seniora 1Comments

Renta a dodatkowe zatrudnienie

Renta przyznawana jest osobom, które w wyniku uszczerbku na zdrowiu nie mogą podjąć pracy, a co za tym idzie nie posiadają zatrudnienia. Niektóre grupy społeczne otrzymują renty automatycznie, np. inwalidzi

Prawa seniora 0 Comments

Jakie są warunki przyjęcia do domu spokojnej starości?

Domy spokojnej starości cieszą się coraz większa popularności. Spowodowane jest to cięższymi warunkami życiowymi osób starszych oraz samotnością. Senior nie zostanie przyjęty do domu opieki społecznej z powodu braku bliskich

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:52 Reply
    Osobiście nigdy nie oddałabym rodziców do Domu Opieki Społecznej, bo dla mnie to zbyt ubliżające.

Leave a Reply