Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w sprawie ubiegania się o paszporty dla dzieci.

Przede wszystkim wydłużono termin ważności paszportów. Dokument dzieci poniżej 5 roku życia jest ważny 5 lat. Wnioski mogą składać rodzice dzieci od 1 roku życia, a nie jak było wcześniej od 5 roku.

Prawo do ubiegania się o paszport dla małoletniego mają rodzice lub prawni opiekunowie. Istnieje możliwość składania wniosku przez jednego z rodziców przy założeniu pisemnej zgody drugiego. Orzeczenie sądu rodzinnego może uchylić się do wydania dokumentu bez zgodny jednego z rodziców w sytuacjach szczególnych.

W Polsce paszporty wydawane są przez wojewodów właściwych lokalizacji związanych z miejscem zameldowania. Za granicą prawo to ma konsul. W przypadku braku stałego miejsca zamieszkania udajemy się do wojewody obszaru, na którym obecnie przebywamy. Oplata za złożenie takiego wniosku to 30 złoty.

Dokument wydany przez wojewodę jest ważny przez:

– dla dzieci od roku do 13 lat przez 5 lat. Wyjątkiem jest tu paszport tymczasowy dla dzieci do 5 lat, którego termin ważności upływa w ciągu 1 roku.

– dla dzieci powyżej 13 roku dokument ważny jest przez 10 lat.

Zgodnie z prawem zawartym w ustawie z 25 maja 2012 roku o dokumentach paszportowych, uprawionym do odbioru jest jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 1Comments

Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

O rodzinie zastępczej można mówić wtedy, gdy małżeństwo podejmuje się opieki nad dziećmi, które utraciły rodziców lub rodzice ci odcięli wszelkie kontakty. Taka rodzina ma stanowić symulację prawdziwych więzi, jakie

Dziecko i prawo 1Comments

Kiedy może dojść do adopcji?

Adopcja to sprawa najwyższej wagi. W związku z tym nie dziwi ilość testów i miesięcy przygotowań zanim chętni rodzice zaopiekują się dzieckiem. Obecnie w Polsce możliwe są trzy metody przysposobienia

Dziecko i prawo 1Comments

Podział rodzin zastępczych

Przepisy dotyczące rodzin zastępczych zostały zawarta w ustawie o pomocy społecznej. Dziecko trafi do rodziny zastępczej w wyniku ograniczenia praw rodzicielskich i jest to najdrastyczniejsze zarządzenie dotyczące form ograniczania tych

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:54 Reply
    Składanie wniosków o paszport dla dziecka byłoby łatwiejsze, gdyby można byłoby to załatwić przez internet.

Leave a Reply