Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w sprawie ubiegania się o paszporty dla dzieci.

Przede wszystkim wydłużono termin ważności paszportów. Dokument dzieci poniżej 5 roku życia jest ważny 5 lat. Wnioski mogą składać rodzice dzieci od 1 roku życia, a nie jak było wcześniej od 5 roku.

Prawo do ubiegania się o paszport dla małoletniego mają rodzice lub prawni opiekunowie. Istnieje możliwość składania wniosku przez jednego z rodziców przy założeniu pisemnej zgody drugiego. Orzeczenie sądu rodzinnego może uchylić się do wydania dokumentu bez zgodny jednego z rodziców w sytuacjach szczególnych.

W Polsce paszporty wydawane są przez wojewodów właściwych lokalizacji związanych z miejscem zameldowania. Za granicą prawo to ma konsul. W przypadku braku stałego miejsca zamieszkania udajemy się do wojewody obszaru, na którym obecnie przebywamy. Oplata za złożenie takiego wniosku to 30 złoty.

Dokument wydany przez wojewodę jest ważny przez:

– dla dzieci od roku do 13 lat przez 5 lat. Wyjątkiem jest tu paszport tymczasowy dla dzieci do 5 lat, którego termin ważności upływa w ciągu 1 roku.

– dla dzieci powyżej 13 roku dokument ważny jest przez 10 lat.

Zgodnie z prawem zawartym w ustawie z 25 maja 2012 roku o dokumentach paszportowych, uprawionym do odbioru jest jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 1Comments

Grooming nowym zagrożeniem dla dziecka

Nieustanny rozwój internetu wiąże się z wieloma udogodnieniami i ułatwieniami w życiu codziennym. Korzystają z łącza głównie młodzi ludzie w wieku szkolnym oraz studenci. Jednakże oprócz dobrych stron trzeba również

Dziecko i prawo 1Comments

Nowe zasady przyznawania becikowego

Od początku roku w życie weszły nowe ustalenia w sprawie becikowego. Podstawowa zmiana polega na tym, że wysokość świadczenia becikowego zależeć będzie od wysokości wynagrodzenia rodziców. Oznacza to, że największe

Dziecko i prawo 1Comments

Prawo dziecko do lekarza

Konstytucyjnym prawem każdego dziecka w Polsce jest nieograniczony dostęp do opieki medycznej. Dodatkowo na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka, który monitoruje wszystkie niepokojąc sytuacje i stara się karać

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:54 Reply
    Składanie wniosków o paszport dla dziecka byłoby łatwiejsze, gdyby można byłoby to załatwić przez internet.

Leave a Reply