Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Mieszkania zastępcze dla bezdomnych

Każda osoba bezdomna może starać się o mieszkanie (pomieszczenie zastępcze) w ramach pomocy od miasta. Jest to podstawowe zadanie instytucji gminnych i powinno być realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Istnieją przypadki, kiedy udzielenie pomocy jest konieczne i nie może być odwlekane.

Przede wszystkim prawo do mieszkania ma kobieta w stanie błogosławionym. W takiej sytuacji gmina powinna wziąć pod uwagę dobro dziecka i zagwarantować przyszłej matce dach nad głową. Jeśli o lokal ubiega się więcej osób, powinna być uprzywilejowana.

Oczywiście pomieszczenia oferowane przez miasto mają zaniżony standard i nie odpowiadają mieszkaniom dostępnym na rynku nieruchomości. Zwykle są dużo mniejsze (ok. 6 m2 dla jednej osoby) oraz nie posiadają rozbudowanego wyposażenia. Lokale zastępcze to w większości przerobione pustostany. Dzieje się tak dlatego, że władze miasta nie mają funduszy na budowę.

Pierwszeństwo przy rozdzielaniu lokali zastępczych mają przyszłe matki, osoby starsze, bezdomni, wychowankowie domów dziecka, niepełnosprawni oraz pokrzywdzeni w klęskach żywiołowych.

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 1Comments

Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 – „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje

Pomoc Społeczna 1Comments

Jak otrzymać rentę socjalną?

Zgodnie z funkcjonującymi w kraju przepisami prawo do renty socjalnej ma osoba, która udowadnia niezdolność do pojęcia pracy. Przyznawaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o udostępnieniu

Pomoc Społeczna 1Comments

Czy można uniknąć eksmisji?

Jeśli lokator nieustannie opóźnia terminowe uiszczanie opłat mieszkaniowych, wówczas można wnioskować o eksmisję. Jest to ostateczna forma odzyskiwania zadłużenia i bardzo nieprzyjemna dla obu stron. Jak uchronić się przed eksmisją

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:56 Reply
    Dla bezdomnych mieszkańców są mieszkania, ale z drugiej strony dla tych bardziej potrzebujących nie ma miejsc.

Leave a Reply