Czy warto zarejestrować testament?

Czy warto zarejestrować testament?

Możliwość umieszczenia informacji na temat swojego testamentu mamy od 11 października 2011 roku. Rejestr testamentów został stworzony przez samorząd notarialny.

Notariusze tłumaczą pomysł utworzenia elektronicznej bazy danych potrzebą uniknięcia sytuacji, w których testament mógłby zaginąć lub zostać zniszczony. Umieszczenie go w bazie ma zapewnić mu bezpieczeństwo. Dodatkowo będzie możliwe sprawdzenie czy spadkodawca wcześniej nie ujawnił zawartych w nim treści.

Uzyskanie z bazy informacji o sporządzeniu testamentu jest niemożliwa, gdy osoba, która go sporządziła nadal żyje. Zostanie ona ujawniona po jej śmierci i uzyskaniu aktu zgonu. Aby dowiedzieć się czy zmarły zostawił testament należy udać się do najbliższej kancelarii notarialnej. Rejestracja testamentu w elektronicznym rejestrze nie jest obowiązkowa. Testament zachowuje swoją ważność zarówno wtedy, gdy jest zarejestrowany, jak i nie zarejestrowany. W Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) znajdziemy potwierdzenie sporządzenia testamentu przez daną osobę i umieszczenia go w konkretnej kancelarii notarialnej.

Samodzielnie sporządzony testament może zostać zarejestrowany przez każdego bez względu na miejsce zamieszkania czy obywatelstwo. Oryginał własnoręcznie sporządzonego testamentu musi zostać przedtem dostarczony do notarialnego depozytu. Zarejestrowanie testamentu jest bezpłatne a opłata zostaje ponoszona tylko w przypadku wyszukiwania informacji w systemie.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Spadki 1Comments

Metody uzyskiwania spadków

Spadek przekazywany jest w wyniku potwierdzonych zapisów aktu notarialnego. Tego typu sprawami zajmuje się tym sąd, który powinien przyznać prawo do dziedziczenia majątku lub jego części zgodnie z przedłożonymi dokumentami.

Spadki 0 Comments

ABC postępowania spadkowego

Postępowanie spadkowe wszczynane jest w celu ustalenia spadkobierców pozostawionego mienia. Odbywa się za pośrednictwem sadu, który przyznaje należne części spadku konkretnym osobom. Jak rozpocząć takie postępowanie i jakie są procedury

Spadki 0 Comments

Postępowanie spadkowe według nowych zasad. Zmiany dotyczą dziedziczenia po Polakach przebywających w UE

Przepisy spadkowe, które weszły w życie w tym tygodniu, dotyczą postępowań spadkowych po śmierci obywatela Polski, który na stałe lub przez dłuższy czas mieszkał w innym kraju UE. Jeśli w testamencie nie znajdzie się dokładny o zapis

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:57 Reply
    Czyli jest to przydatne, ale mało kto wie o czymś takim jak zarejestrowanie testamentu.

Leave a Reply