Jak uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnego?

Jak uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnego?

Korzystanie z miejsc oznaczonych jako zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych jest możliwe w przypadku posiadania parkingowej karty inwalidzkiej.

Wspomniana karta jest ważna na terenie kraju oraz w Unii Europejskiej. Aby ubiegać się o taki dokument należy posiadać zaświadczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.. Za zaświadczenie należy zapłacić.

Wniosek wraz z załącznikami, do których należą:

– kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności oraz dowodu osobistego,

– fotografię,

-zaświadczenie o zapłacie opłaty skarbowej, należy złożyć w Wydziale Komunikacji odpowiednio do miejsca zameldowania.

Korzyści płynące z posiadania karty są ogromne. Niepełnosprawny kierowca nie ma obowiązku stosowania się do: zakazu ruchu w obie strony, zakazów postoju i zakazów wjazdów różnego typu środkami transportu.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Pomoc Społeczna 0 Comments

Czym charakteryzuje się kontrakt socjalny?

Każdy urzędnik socjalny ma całą listę obowiązków koniecznych do wykonania w okresie swojej pracy zawodowej. Wśród nich jest pomoc ubogim i niesamodzielnym rodzinom, wskazanie wyjścia z ciężkiej sytuacji życiowej oraz

Pomoc Społeczna 1Comments

Jak otrzymać rentę socjalną?

Zgodnie z funkcjonującymi w kraju przepisami prawo do renty socjalnej ma osoba, która udowadnia niezdolność do pojęcia pracy. Przyznawaniem świadczenia trudni się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o udostępnieniu

Pomoc Społeczna 1Comments

Na jakich zasadach przyznaje się zasiłek celowy?

W Polsce system socjalny jest dobrze rozwinięty. Rząd wprowadził liczne świadczenia oraz pomoc finansową dla potrzebujących. Wśród całej masy dostępnych znajduje się również zasiłek celowy. Kto może z niego skorzystać?

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:54 Reply
    Karta parkingowa dla niepełnosprawnych na prawdę się przydaje, wtedy kiedy nie ma miejsca.

Leave a Reply