Jakie są warunki przyjęcia do domu spokojnej starości?

Jakie są warunki przyjęcia do domu spokojnej starości?

Domy spokojnej starości cieszą się coraz większa popularności. Spowodowane jest to cięższymi warunkami życiowymi osób starszych oraz samotnością.

Senior nie zostanie przyjęty do domu opieki społecznej z powodu braku bliskich gotowych do zaopiekowania się. Powodem skierowania do takiej placówki jest niemożliwość samodzielnego funkcjonowania wynikającego z niepełnosprawności i choroby.

Istnieje opcja samodzielnego złożenia wniosku o takie przyjęcie do ośrodka pomocy społecznej. Osoba starsza nie musi robić tego osobiście, może upoważnić osobę bliską lub opiekuna.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracowników społecznych może być jednym z powodów pozytywnego rozpatrzenia wniosku o umieszczenie osoby starszej w domu pomocy społecznej. Sądy mają także prawo kierować poszczególne osoby na podstawie wydanego orzeczenia.

Do wniosku należy załączyć decyzje o posiadaniu przez seniora stałego zasiłku i zgodę na wykorzystanie go podczas pobytu w domu spokojnej starości. Jeśli opłaty związane z pobytem bliskiej osoby będzie ponosił ktoś z rodziny, przedstawia on swoje dochody.

Pozytywne rozpatrzenie wnioski ma wartość bezterminową, chyba, że we wniosku ujęto inaczej. Informację o decyzji otrzymuje sam zainteresowany jak i upoważniony przedstawiciel. Z pozytywną decyzją wiąże się najbliższa możliwa data przyjęcia do domu opieki społecznej.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Prawa seniora 1Comments

Gdy lekarz wysyła do sanatorium

Wyjazd do sanatorium to dla starszych osób jedyna możliwość na skuteczne leczenie i wyjazd do innego miasta. Aby jednak do tego doszło to lekarz musi wnioskować o skierowanie pacjenta z

Prawa seniora 1Comments

Jakie są opłaty szpitalne?

Każdy obywatel Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej oraz szpitalnej. Jednak w praktyce wygląda to trochę inaczej, ponieważ nie wszystkie usługi i zabiegi są refundowane. Operacje lub badania, które

Sprawy rodzinne 2 komentarze

Spisz testament za młodu

Testament. Samo to słowo kojarzy się raczej źle. Nic dziwnego, że każdy z nas stara się nie myśleć ani o nim samym, ani o powodach, dla których musiałby zostać uruchomiony.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply