Co należy zrobić, aby zapłacić podatek od spadku?

Co należy zrobić, aby zapłacić podatek od spadku?

Następujący opis przedstawia zasady obowiązujące przy poprawnym rozliczeniu podatku od spadku:

– Postępowanie sądowe: Stwierdzenie otrzymania spadku

Po śmierci osoby, która zostawiła spadek osoba ma 6 miesięcy na oddanie oświadczenia o przyjęciu lub odmowie spadku. W sytuacji nie złożenia odpowiedniego oświadczenia będzie to równoznaczne z zaakceptowaniem go. Oświadczenie składa się w sądzie w toku postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Postępowanie zakończy się wydaniem postanowienia o nabyciu spadku po osobie, która nie żyje. Od daty jego uprawomocnienia ma się miesiąc na złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu praw majątkowych lub rzeczy.

– Postępowanie w instytucji podatkowej

Od opodatkowania spadkowego zwolnione są w ramach dziedziczenia najbliżsi członkowie rodziny. Są oni zobowiązani zgłosić ten fakt w czasie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zatwierdzeniu nabycia spadku. Kolejnym krokiem jest prawidłowe wypełnienie formularza SD-Z2, który można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i złożenie go w urzędzie skarbowym bez żadnych dodatkowych dokumentów.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Spadki 1Comments

Na czym polega wydziedziczenie?

Wydziedziczenie to pozbawienie członka rodziny praw do spadku. Procedura ta może zostać dopełniona tylko poprzez odpowiedni zapis testamentowy. Jakie są powody wydziedziczania i dlaczego niektórzy posuwają się do takiego działania?

Spadki 1Comments

W jaki sposób sąd dokonuje podziału spadku?

Na temat spadku trzeba mówić w stosunku do całości praw i zobowiązań, które w momencie stwierdzenia zgonu właściciela przenoszone są na wskazaną osobę. Zazwyczaj udostępnienie mienia lub długów następuje na

Spadki 1Comments

Podział majątku po śmierci małżonka

Z reguły małżeństwo oznacza wspólnotę majątkową. Istnieją jednak wyjątki od reguły, gdy małżonek nie dziedziczy po śmierci partnera. Oczywiste jest, iż po rozwodzie nie mamy prawa do majątku byłych partnerów.

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:51 Reply
    Przede wszystkim moim zdaniem podatki powinny się zmniejszyć. Bez tego ani rusz.

Leave a Reply