Czym jest separacja w małżeństwie?

Czym jest separacja w małżeństwie?

Separacja, w odróżnieniu od rozwodu, nie rozwiązuje sakramentu małżeństwa. Oznacza czasowy rozkład pożycia małżeńskiego. Potocznie mówimy o rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa złożenie wniosku o separacje jednego małżonka jak i ich obojga na zasadzie porozumienia. Separacja nie dojdzie do skutki, jeśli istnieje prawdopodobieństwo naruszenia dobra nieletnich dzieci. Według prawa dobro dzieci jest nietykalne i chronione bezwzględnie. W przypadku małżeństwa bezdzietnego orzeczenie wydawane jest na zasadzie ugody stron zainteresowanych.

Sytuacja związku po separacja jest taka jak po rozwodzie, z tym że w trakcie separacji może nastąpić jej unieważnienie i przywrócenie wspólnego życia. Rozwód nie daje drugiej szansy.

Separacja orzeczona na mocy sądu pozbawia prawa do udziału w majątku współmałżonka. W przypadku rozstania faktycznego, lecz bez ingerencji sądu, prawo zostaje zachowane. Nie umieszczenie małżonka w testamencie nie pozbawia go prawa do domagania się części majątku.

Zanim podejmiemy decyzję o rozwodzie, warto zastanowić się nad alternatywnym wyjściem w postaci separacji. Nie odczujemy różnicy, a dodatkowo damy sobie szanse na odbudowanie korzystnych relacji w rodzinie.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 1Comments

Kiedy sąd zleca separację?

Separacja to forma przejściowa przed ewentualnym rozwodem. Stosowana jest przez sąd w sytuacjach, kiedy małżonkowie stwierdzili rozpad relacji uczuciowej i cielesnej. Bywa testem sprawdzającym przed rozwodem, ale nie powoduje rozpadu

Rozwody 1Comments

Alimenty – kto płaci?

Płacenie alimentów spoczywa na rodzicach, których obowiązkiem jest zapewnienie środków utrzymania i wychowania dzieci. Powinność tą może też przejąć rodzeństwo rozwiedzionego małżonka lub małżonki. Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii

Rozwody 0 Comments

Jakie są koszty rozwodu w Polsce?

Coraz mniej Polaków decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego, za to coraz więcej – na rozwód. Mają na to wpływ zawody miłosne, niespełnione oczekiwania, ale i rosnące przyzwolenie ze strony

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:55 Reply
    Separacja w małżeństwie niestety nie jest niczym przyjemnym, ale jak trzeba to trzeba.

Leave a Reply