Alimenty – kto płaci?

Alimenty – kto płaci?

Płacenie alimentów spoczywa na rodzicach, których obowiązkiem jest zapewnienie środków utrzymania i wychowania dzieci. Powinność tą może też przejąć rodzeństwo rozwiedzionego małżonka lub małżonki.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii prostej, czyli wstępnych – rodziców lub dziadków oraz zstępnych czyli dzieci lub wnuków. Jest on w głównej mierze więzach krwi jednak dotyczy też dzieci adoptowanych lub przysposobionych a nawet bliskich rodziców adopcyjnych.

Matka dziecka pozamałżeńskiego może ubiegać się od ojca dziecka alimentów szczególnych. Kwota alimentów szczególnych ma pokryć wydatki związane z ciążą, porodem i trzymiesięcznym okresem po porodzie a w przypadku ciężkiej choroby dziecka, matka ma prawo ubiegać się o wypłacanie alimentów przez dłuższy okres niż trzy miesiące.

Zobowiązanie alimentacyjne może też obejmować powinowatych czyli osób związanych z krewnymi drugiego małżonka. Więzi te powstają w przypadku rodziców męża i żony czyli teściów a także ich rodzeństwa czyli szwagrów lub dzieci małżonka czyli pasierbów. W przypadku powinowactwa koszty alimentów ponosi macocha lub ojczym. Gdy małżeństwo ustanie powinowactwo trwa nadal

Innym rodzajem alimentów są alimenty między małżonkami. Zaspokajanie potrzeb rodziny jest jednym z obowiązków małżonków. Gdy jedno z nich jest niezdolne do pracy bądź zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci ma on prawo ubiegać się o otrzymanie środków na zaspokajanie własnych potrzeb od drugiego z małżonków. Taki obowiązek istnieje również wówczas, gdy małżonkowie pozostają w separacji, a ich dzieci usamodzielniły się lub w ogóle ich nie posiadają. Obowiązek alimentacyjny jest również wtedy, gdy małżonkowie rozwiedli się, małżeństwo zostało anulowane lub są w separacji.

Osobami zarówno zobowiązanymi jak i uprawnionymi do alimentów są:

– krewni w linii prostej i rodzeństwo zarówno rodzone i przyrodnie

– dzieci z rodzin adopcyjnych, ponieważ w wyniku przysposobienia skutki pomiędzy adoptowanym dzieckiem i rodzicami, którzy je zaadoptowali są takie same, jak między rodzicami i dzieckiem biologicznym,

– powinowaci w przypadku domagania się alimentów dla pasierba przez ojczyma lub macochę,

– małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, aby zaspokoić potrzeby utrzymania oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Rozwody 2 komentarze

Jak odbywają się rozwody kościelne?

Jeśli małżonkowie uznają, że nie są sobie przeznaczeni oraz inaczej wyobrażali sobie życie po ślubie mogą wystąpić o rozwód. Procedura jest dość prosta jeśli nie orzeka się o winie, wszystko

Rozwody 3 komentarze

Czym charakteryzuje się pozer rozwodowy?

W ostatnim czasie wiele małżeństw posiada duże kłopoty osobiste. Niektórych nie można załatwić ugodowo i potrzebny jest rozwód. Aby jednak został ogłoszony na podstawie decyzji sądu należy napisać i przekazać

Rozwody 1Comments

Czym jest separacja w małżeństwie?

Separacja, w odróżnieniu od rozwodu, nie rozwiązuje sakramentu małżeństwa. Oznacza czasowy rozkład pożycia małżeńskiego. Potocznie mówimy o rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa złożenie wniosku

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 10:57 Reply
    Alimenty powinni płacić przede wszystkim rodzice, którzy zdecydowali się na dziecko i nikt inny.

Leave a Reply