Tag "renta"

Zasiłki 0 Comments

Czym będą internetowe zwolnienia lekarskie?

W imię postępu technologicznego lekarze i pracownicy chcą korzystać z mobilnych sposobów przekazywania informacji do pracodawców o zdrowotnym samopoczuciu. Dotyczy to przede wszystkim pomysłu elektronicznego kreowania i przesyłania e- zwolnień.

Zasiłki 0 Comments

Zmiany w przyznawanych świadczeniach opiekuńczych

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady uzyskiwania prawa do świadczeń opiekuńczych. Zgodnie z nowelizacją ustawy aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł, Osoby, które otrzymywały do tej pory świadczenie

Zarobki 0 Comments

Czym zajmują się inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Proces przyznawania wynagrodzeń powinien być jasno opisany w normach wewnątrzzakładowych i bezproblemowy do zidentyfikowania. Jeśli inspektorzy pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natkną się na jakieś nieścisłości, mogą wnioskować o zapoznanie

Zasiłki 0 Comments

Na jaką pomoc mogą liczyć bezrobotni wracający z zagranicy?

O środki na życie po utracie pracy powinno się z prawa starać w kraju podejmowania pracy. Często nie wypełniamy warunków, jako obcokrajowcy do otrzymywania owego zasiłku poza granicami kraju. Jak

Zarobki 0 Comments

Jakie wypłaty otrzymują architekci?

Posada architekta wymaga wyższego wykształcenia (przynajmniej studia magisterskie) oraz kilku lat stażu. Jest to zawód trudny, bardzo odpowiedzialny, ale również interesujący pod względem materialnym. Jak kształtują się zarobki architekta w

Zarobki 0 Comments

Płaca osób na państwowych stanowiskach

Kwotę zarobku pracowników strefy pieniężnej Polski określa się na podstawie innych zasad, niż w kwestii standardowych porozumień o prace w indywidualnych zakładach pracy. Opisane wypłaty podlegają pod określone układy zbiorowe.

Zasiłki 0 Comments

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Pracownikom niezdolnym do pracy na skutek choroby zawodowej otrzymują świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- wypłacany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, wypłaca się go niezależnie

Bezrobotny 0 Comments

Jakie korzyści płyną z obniżenia stawek za nadgodziny?

Według niektórych właścicieli firm zmniejszenie stawek za przepracowane nadgodziny spowoduje zwiększenie ilości nowo zaistniałych miejsc pracy oraz zredukuje koszty pracy. Projekt poselski w zakresie nowelizacji w przepisach w obszarze czasu

Emerytury 0 Comments

Kiedy mamy prawo do podwyżki emerytury?

Polscy seniorzy narzekają na wysokość świadczeń otrzymywanych z tytułu emerytur i rent. Nie pozwalają one na dostateczne życie. Prawo polskie przewiduje podwyższenie wartości takich świadczeń. Podstawą wyliczenia emerytury jest wartość

Umyślne szkody pracownicze

Szkody powstałe podczas pracy z winy przełożonego, podlegają zwrotowi ze strony ponoszącego winę. Gdy pracownik odstąpił obowiązki z premedytacją, powinien zadośćuczynić powstałe straty w całości. W sytuacji rzeczywistej straty właściciela

Zarobki 0 Comments

Czy przełożony może zmniejszać pensję?

Dla wielu pracowników ogromną motywacją jest wynagrodzenie oraz ewentualne premie za właściwe wykonywanie obowiązków. Jednak czasy są coraz trudniejsze i problemy finansowe mają również przedsiębiorcy. Czy przełożony może obniżyć pensję

Emerytury 0 Comments

Jak emeryt może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Każdy emeryt ma prawo do ubiegania się o świadczenia, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej. Dość ciekawym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z dodatku pielęgnacyjnego, ale dopiero w wieku 75