Na jaką pomoc mogą liczyć bezrobotni wracający z zagranicy?

Na jaką pomoc mogą liczyć bezrobotni wracający z zagranicy?

O środki na życie po utracie pracy powinno się z prawa starać w kraju podejmowania pracy. Często nie wypełniamy warunków, jako obcokrajowcy do otrzymywania owego zasiłku poza granicami kraju. Jak otrzymać go w Polsce?

Urzędy Pracy rozpatrują wnioski tego typu w przypadkach, gdy zainteresowany pracował przed podjęciem pracy na obczyźnie w kraju i nie wymeldował się na czas pobytu w innym kraju Unii Europejskiej. Po powrocie do ojczyzny, należy:

– wznowić termin osoby bezrobotnej,

– złożyć wniosek o pomoc dla bezrobotnych,

– ująć prawne dokumenty potwierdzające prace i ochronę w kraju Unii Europejskiej.

Jeśli w trakcie wykonywania pracy poza Polską nie mięliśmy ubezpieczenia, nie otrzymamy z tego tyłu świadczenia dla osób bezrobotnych.

Gdy spełnimy formalności otrzymania tej pomocy finansowej w miejscu poprzedniej pracy, a chcemy wrócić do ojczyzny, nie utracimy owego dochodu. Wartość przyznanej sumy zostanie obliczona na krajową walutę w oparciu o kurs Narodowego Banku Polski i będziemy wypłacać środki z miejsca, gdzie skierujemy ich odbiór.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Pracownicy nie potrafią pisać listów motywacyjnych

Nieprofesjonalny list motywacyjny może przekreślić szanse kandydata już na wstępnym etapie rekrutacji. Znaczna część pracowników nie przywiązuje jednak wagi do jego przygotowania. Najczęstszym błędem jest korzystanie z gotowych szablonów, które rekruterzy automatycznie

Zasiłki 1Comments

Jakie zmiany w zasiłku dla bezrobotnych?

Osoby, które nie potrafią zdobyć zatrudnienia mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych. W obecnym roku wynosi 823,60 zł i należy się tylko niektórym. W jaki sposób upominać się o

Zasiłki 0 Comments

Na jakich zasadach wypłaca się ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe ustanowiono, żeby chronić pracownika na wypadek problemów zdrowotnych lub z okazji narodzin dziecka. Zazwyczaj przyznawane jest osobom przyjętym w ramach umowy o pracę. Kto może starać się o

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply