Na jaką pomoc mogą liczyć bezrobotni wracający z zagranicy?

Na jaką pomoc mogą liczyć bezrobotni wracający z zagranicy?

O środki na życie po utracie pracy powinno się z prawa starać w kraju podejmowania pracy. Często nie wypełniamy warunków, jako obcokrajowcy do otrzymywania owego zasiłku poza granicami kraju. Jak otrzymać go w Polsce?

Urzędy Pracy rozpatrują wnioski tego typu w przypadkach, gdy zainteresowany pracował przed podjęciem pracy na obczyźnie w kraju i nie wymeldował się na czas pobytu w innym kraju Unii Europejskiej. Po powrocie do ojczyzny, należy:

– wznowić termin osoby bezrobotnej,

– złożyć wniosek o pomoc dla bezrobotnych,

– ująć prawne dokumenty potwierdzające prace i ochronę w kraju Unii Europejskiej.

Jeśli w trakcie wykonywania pracy poza Polską nie mięliśmy ubezpieczenia, nie otrzymamy z tego tyłu świadczenia dla osób bezrobotnych.

Gdy spełnimy formalności otrzymania tej pomocy finansowej w miejscu poprzedniej pracy, a chcemy wrócić do ojczyzny, nie utracimy owego dochodu. Wartość przyznanej sumy zostanie obliczona na krajową walutę w oparciu o kurs Narodowego Banku Polski i będziemy wypłacać środki z miejsca, gdzie skierujemy ich odbiór.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

Wszystko o zasiłkach w Wielkiej Brytanii

Chyba nikomu nie trzeba mówić, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Również pod względem socjalno-bytowym. Państwo zapewnia szeroko pojęte wsparcie dla potrzebujących obywateli oraz oferuje pomoc

Zasiłki 0 Comments

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Pracownikom niezdolnym do pracy na skutek choroby zawodowej otrzymują świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- wypłacany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, wypłaca się go niezależnie

Zasiłki 0 Comments

Kto może starać się o rentę szkoleniową?

O rencie szkoleniowej trzeba powiedzieć w stosunku do pracowników, którzy utracili możliwość pracy zawodowej, aczkolwiek po zmianie profesji nadal mogą pozostawać czynni zawodowo. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply