Kiedy mamy prawo do podwyżki emerytury?

Kiedy mamy prawo do podwyżki emerytury?

Polscy seniorzy narzekają na wysokość świadczeń otrzymywanych z tytułu emerytur i rent. Nie pozwalają one na dostateczne życie. Prawo polskie przewiduje podwyższenie wartości takich świadczeń.

Podstawą wyliczenia emerytury jest wartość składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, które wypłynęły z tytułu naszej pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tym, że brany pod uwagę jest okres 10 lat, liczony wstecz od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego.

Wniosek o podwyższenie świadczenia może złożyć każdy emeryt w zamiejscowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Składając jednak taki formularz należy mieć powód. Może nim być odnalezienie świadectw pracy, które nie zostały ujęte podczas naliczania kwoty świadczenia lub wniosek o doliczenie lat zerowych. Okres zerowy to czas, gdy nie odprowadzaliśmy składek.

Istotne jest dołączenie do formularza kopii ewentualnych zaświadczeń nie składanych we wcześniejszym postępowaniu. Termin składania wniosków nie jest ściśle określony, jednakże nie może on zostać wniesiony przez upływem kwartału kalendarzowego od pobierania renty lub emerytury.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Emerytury 0 Comments

Włoska emerytura – komu przysługuje?

W związku z tym, że większość krajów europejskich należy do Unii prostsze stało się podróżowanie oraz znajdowanie pracy. Na wypoczynek trzeba zabrać dowód osobisty, a do pracy paszport. Dlatego też

Emerytury 0 Comments

Do czasu zrównania wieku emerytalnego dla obu płci kobiety mogą pobierać okresową emeryturę kapitałową

Kobiety urodzone po 1948 r. do osiągnięcia przez nie powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale mogą liczyć na okresową emeryturę kapitałową. Otrzymają ją, jeśli są członkami OFE, ukończyły

Emerytury 0 Comments

Sposoby zmiany OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny stosowany jest w celu gromadzenia i przetrzymywania składek społecznych przeznaczanych na późniejsze emerytury. Nie zawsze jednak osoby objęte konkretnym funduszem są z niego zadowolone. Czy można dokonać

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply