Czy przełożony może zmniejszać pensję?

Dla wielu pracowników ogromną motywacją jest wynagrodzenie oraz ewentualne premie za właściwe wykonywanie obowiązków. Jednak czasy są coraz trudniejsze i problemy finansowe mają również przedsiębiorcy. Czy przełożony może obniżyć pensję swoim pracownikom? Kiedy takie działanie jest niezgodne z prawem?

Podstawowym zadaniem pracodawcy jest wypłacanie wynagrodzenia raz w miesiącu, w zgodzie z ustaleniami umowy. Oznacza to, że przyznawana cyklicznie pensja powinna się zgadzać z tym, co zapisano na piśmie. Zatem nie jest możliwe dokonanie zmian w wynagrodzeniu jeśli obie strony nie wyrażą zgody na inne warunki.

Jeśli przedsiębiorca zawarł umowę o pracę na czas określony to znaczy, że zobowiązał się do wypłacania wynagrodzenia w stałej kwocie w zamian za wykonywanie powierzonych obowiązków. Należy jednak zrozumieć, że kryzys gospodarczy objął w zasadzie cały świat i do porządku dziennego przeszło obniżanie pensji. Jak pójść z pracownikiem na ugodę? Jak nie stracić dobrego specjalisty i nie zmniejszyć motywacji do pracy?

Przede wszystkim warto zaprosić podwładnego na szczerą rozmowę, która zobrazuje w jak krytycznej sytuacji znajduje się firma. Można przedstawić tabelę zysków i strat, opóźnienia w spłatach długu, problemy z bankami. Warto pokazać ludzką twarz i zaoferować, że wraz z poprawą sytuacji finansowej pensje powrócą do normy. Dodatkowo należy poinformować pracowników, że mogą zerwać umowę w ramach niedopełnienia jej warunków, jednak byłoby to ogromną stratą.

Jeśli obie strony dojdą do kompromisu należy podpisać aneks do umowy, który zawiera nową kwotę wynagrodzenia i okres, przez jaki będzie wypłacana w zmniejszonej formie.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 0 Comments

Jak można wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Według Kodeksu Pracy każdy przełożony zobowiązany jest do płacenia swojemu pracownikowi honorarium, które jest zgodne z wypełnianymi obowiązkami. Honorarium to musi być płacone na przykład raz w miesiącu zgodnie z

Zarobki 2 komentarze

W jakiej pracy zarabia się najmniej?

Obecnie większość osób wybiera studia wedle swojego hobby i największych pasji. Tylko mała część młodych ludzi szuka dochodowego zawodu, który przyniesie wysokie zarobki, ale nie zawsze tyle samo satysfakcji. Na

Zarobki 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo tworzyć wewnętrzne postanowienia prawne obowiązujące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich rozporządzeń jest kodeks wynagrodzenia, który zawiera zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply