Umyślne szkody pracownicze

Umyślne szkody pracownicze

Szkody powstałe podczas pracy z winy przełożonego, podlegają zwrotowi ze strony ponoszącego winę. Gdy pracownik odstąpił obowiązki z premedytacją, powinien zadośćuczynić powstałe straty w całości.

W sytuacji rzeczywistej straty właściciela firmy zaistniałej nieumyślnie, pracownik w większości sytuacji nie musi uiszczać w całości zobowiązań. Rozmyślne działania na uszczerbki fabryki nie dotyczą ulgowego traktowania.

Właściciel zakładu pracy jest zobowiązany do przedstawienia dowodów, na bzie których można określić kwotę krzywdy i ewentualną winę zatrudnionego. Jeśli zdobyty materiał pozwoli na określenie jednomyślnej winy pracownika, poniesie on wszystkie straty nieodłącznie z dochodami straconymi poprzez ten wypadek. Zdarzenie bez namysłu obarczone jest maksymalną grzywną w wysokości trzykrotności wynagrodzenia. Proces w sądzie trwa kilka miesięcy jeśli zatrudniony nie przyznaje się do przestępstwa i uparcie orzeka, iż nie miał wpływu na krzywdy zakładu pracy w sposób osobisty.

Podsumowując, biorąc pod uwagę nienależyte wykonie swoich obowiązków powinniśmy przemyśleć, czy tym manewrem nie zaszkodzimy tylko i wyłącznie własnej osobie. Prawo polskie chroni właścicieli zakładów pracy, którzy stają się ofiarą swoich współpracowników. Część wewnątrz zakładowych incydentów jest skutkiem nieuczciwej ingerencji konkurencji na jakość pracy konkretnych pracobiorców.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Jak bronić się przed mobbingiem?

Mobbingiem jest systematyczne traktowanie pracowników w sposób nieetyczny i wrogi. Zastraszanie pracownika czy wszelkiego rodzaju groźby są powszechne w firmach. Obecnie wiele osób przyjmuje pracę w oparciu o umowę zlecenie.

Dlaczego pracownik bywa nieproduktywny?

W zasadzie każdy właściciel zastanawiał się jak poprawić efektywność personelu. Często doskonale prezentowali się podczas rekrutacji, uzyskali doświadczenie i wykształcenie, ale w rzeczywistości mieli problemy z realizowaniem obowiązku. Z jakiego

Jak wyszukać ciekawe miejsce dla przedsiębiorstwa?

Wielu początkujących właścicieli ma kłopoty ze wskazaniem właściwej lokalizacji dla swojej firmy. Często jednak zdolności finansowe wygrywają pomysłami i taktyką marketingową. Jak wybrać siedzibę, żeby spełniania podstawowe potrzeby i nie

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply