Tag "gospodarka"

Praca 1 Comment

Co zrobić w przypadku kłótni między pracownikami?

Konflikty i spory są naturalnym procesem, który zachodzi w dużych grupach społecznych. Odmienny pogląd na świat, inne doświadczenia i kwalifikacje sprawiają, że zatrudnieni mają różne zdanie na służbowe sprawy. Aczkolwiek

Praca 1 Comment

Czym wyróżnia się idealny menadżer?

Poważne przedsiębiorstwa i korporacje poszukują wykwalifikowanych pracowników na etaty kierownicze, którzy mają odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie. Muszą zaprezentować wszystkie dokumenty oraz historię kariery zawodowej. Jak wybiera się idealnego menadżera?

Zasiłki 1 Comment

Jakie zmiany w zasiłku dla bezrobotnych?

Osoby, które nie potrafią zdobyć zatrudnienia mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych. W obecnym roku wynosi 823,60 zł i należy się tylko niektórym. W jaki sposób upominać się o

Jak atmosfera wpływa na pracowników?

Akcje organizowane od wielu lat wskazują, że dla pracowników ogromne znaczenie ma odpowiednia atmosfera. Nawet wypłata nie odgrywa dla podwładnych tak wielkiej roli jak zdrowe stosunki z współpracownikami i kierownikiem.

Jakie cechy powinien mieć przyszły pracownik?

Osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia starają się zaprezentować swoją kandydaturę jak najlepiej. Niestety istnieją pewne kwestie, na które nie mamy wpływu. Należy do nich preferowany wiek przyszłego pracobiorcy. Powszechnie wyróżniamy poniższe

Dwa etaty w jednym zakładzie pracy?

Mieszkańcy kraju coraz częściej rozpoczynają dodatkową prace. Zmusza ich do tego zła sytuacja finansowa w ich domach. Czy możemy pracować na bazie dwóch umów o prace w jednym zakładzie pracy?

Jak odpowiedzieć na trudne pytanie rekrutera?

Będąc zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Potencjalni zatrudniający lubią zaskakiwać kandydatów pytaniami, których ci nie sądzą, że usłyszą w danym momencie. W niniejszym artykule zaznajomimy

Czego nie mogą publikować dziennikarze?

Dziennikarze mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej swojej profesji oraz zasad współżycia społecznego. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Ustawodawca określił, że dziennikarz ma prawo do uzyskiwania informacji w

Jak osoby starsze mogą skorzystać z doradztwa zawodowego?

W dzisiejszych czasach poradnictwo i doradztwo zawodowe stają się coraz bardziej popularne. Taka pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia opiera się na badaniu potencjału zawodowego, sprawdzenia preferencji zawodowych, konsultacji w zakresie