Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

O rodzinie zastępczej można mówić wtedy, gdy małżeństwo podejmuje się opieki nad dziećmi, które utraciły rodziców lub rodzice ci odcięli wszelkie kontakty. Taka rodzina ma stanowić symulację prawdziwych więzi, jakie zachodzą w normalnych domach i stanowić oparcie oraz tworzyć poczucie bezpieczeństwa.

Oprócz tego rodzina zastępcza nie ma pełni władz rodzicielskich, są ograniczone tylko do niezbędnego minimum, które nie przeszkadza w normalnym życiu. Oznacza to, że rodzice mogą występować w roli opiekunów w kontaktach ze szkołą lub podczas odbierania świadczeń finansowych na dzieci. Poza tym zwiększają się dodatki do wynagrodzenia w związku z wychowaniem dzieci (bez względu na biologiczne relacje).

Rodzina zastępcza oprócz zapewnienia podstawowych świadczeń na rzecz dzieci, powinna stanowić wsparcie materialne o raz emocjonalne. Wszystkie procesy muszą odbywać się racjonalnie oraz z zachowaniem podstawowych zasad wychowania oraz opieki nad dziećmi.

Ostatecznie rodzina zastępcza może występować w roli opiekuna również w kontaktach z CPR (Centrum Pomocy Rodzinie) oraz innymi instytucjami o charakterze nadzorującym.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 1Comments

Podział rodzin zastępczych

Przepisy dotyczące rodzin zastępczych zostały zawarta w ustawie o pomocy społecznej. Dziecko trafi do rodziny zastępczej w wyniku ograniczenia praw rodzicielskich i jest to najdrastyczniejsze zarządzenie dotyczące form ograniczania tych

Dziecko i prawo 1Comments

Składamy wniosek o paszport dla dziecka

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. wprowadziła kilka istotnych zmian w sprawie ubiegania się o paszporty dla dzieci. Przede wszystkim wydłużono termin ważności paszportów. Dokument dzieci poniżej 5 roku

Dziecko i prawo 1Comments

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka?

Na straży respektowania praw dziecka w Polsce stoi powołany specjalnie w tym celu Rzecznik Praw Dziecka. Pełni bardzo ważną rolę społeczną, stanowi pomoc prawną dzieciom i ich rodzinom oraz monitoruje

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:05 Reply
    Rodzina zastępcza to jest ogromny obowązek, dlatego, że ciągle mają jkieś kontorle i dzieciom nie może nic zabraknąć.

Leave a Reply