Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

O rodzinie zastępczej można mówić wtedy, gdy małżeństwo podejmuje się opieki nad dziećmi, które utraciły rodziców lub rodzice ci odcięli wszelkie kontakty. Taka rodzina ma stanowić symulację prawdziwych więzi, jakie zachodzą w normalnych domach i stanowić oparcie oraz tworzyć poczucie bezpieczeństwa.

Oprócz tego rodzina zastępcza nie ma pełni władz rodzicielskich, są ograniczone tylko do niezbędnego minimum, które nie przeszkadza w normalnym życiu. Oznacza to, że rodzice mogą występować w roli opiekunów w kontaktach ze szkołą lub podczas odbierania świadczeń finansowych na dzieci. Poza tym zwiększają się dodatki do wynagrodzenia w związku z wychowaniem dzieci (bez względu na biologiczne relacje).

Rodzina zastępcza oprócz zapewnienia podstawowych świadczeń na rzecz dzieci, powinna stanowić wsparcie materialne o raz emocjonalne. Wszystkie procesy muszą odbywać się racjonalnie oraz z zachowaniem podstawowych zasad wychowania oraz opieki nad dziećmi.

Ostatecznie rodzina zastępcza może występować w roli opiekuna również w kontaktach z CPR (Centrum Pomocy Rodzinie) oraz innymi instytucjami o charakterze nadzorującym.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 0 Comments

Czy rolnicy mogą pobierać zasiłek macierzyński?

Każda osoba, która posiada działalność rolniczą musi odprowadzać składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to czynność ważna i w przypadku możliwych nieprawidłowości surowo karana. Czy na podstawie tych opłat

Dziecko i prawo 1Comments

Kiedy może dojść do adopcji?

Adopcja to sprawa najwyższej wagi. W związku z tym nie dziwi ilość testów i miesięcy przygotowań zanim chętni rodzice zaopiekują się dzieckiem. Obecnie w Polsce możliwe są trzy metody przysposobienia

Dziecko i prawo 1Comments

Prawo dziecko do lekarza

Konstytucyjnym prawem każdego dziecka w Polsce jest nieograniczony dostęp do opieki medycznej. Dodatkowo na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka, który monitoruje wszystkie niepokojąc sytuacje i stara się karać

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:05 Reply
    Rodzina zastępcza to jest ogromny obowązek, dlatego, że ciągle mają jkieś kontorle i dzieciom nie może nic zabraknąć.

Leave a Reply