Archive

Wiadomości 0 Comments

Fundacja rodzinna jako narzędzie planowania sukcesji w firmach rodzinnych

Planowanie sukcesji w firmach rodzinnych jest kluczowe dla zachowania ich ciągłości i stabilności. Przekazywanie przedsiębiorstwa kolejnym pokoleniom niesie ze sobą wiele wyzwań, dlatego fundacje rodzinne stają się coraz popularniejszym narzędziem