Tag "emerytura"

Emerytury 1 Comment

Emeryci na wakacjach, pieniądze zostają w OFE

Na niecałe trzy tygodnie przed upływem terminu składania deklaracji pozostania w OFE, wyboru dokonało niespełna pół miliona Polaków, spośród ponad 14 milionów członków funduszy emerytalnych. Czas wakacji z pewnością nie

Emerytury 0 Comments

OFE kupuje za granicą, zagranica u nas

Powodów marazmu i słabego zachowania warszawskiego parkietu upatruje się od dłuższego czasu w zmianach zasad funkcjonowania funduszy emerytalnych oraz małego zainteresowania naszym rynkiem ze strony inwestorów zagranicznych. O ile z

Emerytury 0 Comments

Kto może ubiegać się odprawę emerytalną?

Każdy pracownik przyjęty na zasadach umowy o pracę powinien uzyskać odprawę emerytalną. Jest ona przyznawana wraz z ostatnim przelewem płacowym, a suma uzależniona jest od rodzaju wybranego stanowiska i stażu

Dyskryminacja przy poszukiwaniu pracy

Przepisy prawa pracy zakazują jakichkolwiek aktywności świadczących o dyskryminacji. To zjawisko może mieć miejsce już na etapie rekrutacji. Pracodawca, który dopuści do złamania poniesie odpowiedzialność i zapłaci karę. W zakresie

Emerytury 0 Comments

Jaką emeryturę otrzymują seniorzy w kraju?

W kraju waloryzacja emerytury opiera się na jej corocznym podwyższeniu. Zazwyczaj emeryci otrzymują wyższe świadczenia od marca każdego roku. Opisana podwyżka dotyczy około 10 milionów emerytów i rencistów, którzy nie

Zasiłki 0 Comments

Czym będą internetowe zwolnienia lekarskie?

W imię postępu technologicznego lekarze i pracownicy chcą korzystać z mobilnych sposobów przekazywania informacji do pracodawców o zdrowotnym samopoczuciu. Dotyczy to przede wszystkim pomysłu elektronicznego kreowania i przesyłania e- zwolnień.

Zasiłki 0 Comments

Zmiany w przyznawanych świadczeniach opiekuńczych

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady uzyskiwania prawa do świadczeń opiekuńczych. Zgodnie z nowelizacją ustawy aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł, Osoby, które otrzymywały do tej pory świadczenie

Zarobki 0 Comments

Czym zajmują się inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Proces przyznawania wynagrodzeń powinien być jasno opisany w normach wewnątrzzakładowych i bezproblemowy do zidentyfikowania. Jeśli inspektorzy pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natkną się na jakieś nieścisłości, mogą wnioskować o zapoznanie

Zasiłki 0 Comments

Na jaką pomoc mogą liczyć bezrobotni wracający z zagranicy?

O środki na życie po utracie pracy powinno się z prawa starać w kraju podejmowania pracy. Często nie wypełniamy warunków, jako obcokrajowcy do otrzymywania owego zasiłku poza granicami kraju. Jak

Zarobki 0 Comments

Jakie wypłaty otrzymują architekci?

Posada architekta wymaga wyższego wykształcenia (przynajmniej studia magisterskie) oraz kilku lat stażu. Jest to zawód trudny, bardzo odpowiedzialny, ale również interesujący pod względem materialnym. Jak kształtują się zarobki architekta w

Zarobki 0 Comments

Płaca osób na państwowych stanowiskach

Kwotę zarobku pracowników strefy pieniężnej Polski określa się na podstawie innych zasad, niż w kwestii standardowych porozumień o prace w indywidualnych zakładach pracy. Opisane wypłaty podlegają pod określone układy zbiorowe.

Zasiłki 0 Comments

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Pracownikom niezdolnym do pracy na skutek choroby zawodowej otrzymują świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- wypłacany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, wypłaca się go niezależnie