Prawo dziecko do lekarza

Prawo dziecko do lekarza

Konstytucyjnym prawem każdego dziecka w Polsce jest nieograniczony dostęp do opieki medycznej. Dodatkowo na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Dziecka, który monitoruje wszystkie niepokojąc sytuacje i stara się karać winnych niedopatrzeń.

Oznacza to, że każda osoba przed ukończeniem 18. roku życia może korzystać z pomocy lekarskiej lub innej pomocy związanej z poprawną zdrowia lub życia. Oprócz tego wszelkie świadczenia powinny być wykonywanie nieodpłatnie i bez względu na stan materialny wykonywane z pełną starannością.

Według Konwencji o Prawach Dziecka każdy małoletni może bez ograniczeń i w razie zachodzącej potrzeby kierować się do lekarza, bez potrzeby uzyskiwania zgody od rodzica lub prawnego opiekuna.

Oprócz tego, każdy kto ogranicza dziecku dostęp do opieki medycznej lub szpitalnej podlega karze pozbawienia wolności. Jej wysokość zależy od konsekwencji związanych z uniemożliwieniem interwencji lekarza.

Dodatkowo Unia Europejska stawia ogromny nacisk na respektowanie praw dziecka oraz wyciąga surowe konsekwencje wobec państw, które nie traktują tych ustaleń poważnie i zaniedbują najmłodszych.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Dziecko i prawo 1Comments

Grooming nowym zagrożeniem dla dziecka

Nieustanny rozwój internetu wiąże się z wieloma udogodnieniami i ułatwieniami w życiu codziennym. Korzystają z łącza głównie młodzi ludzie w wieku szkolnym oraz studenci. Jednakże oprócz dobrych stron trzeba również

Dziecko i prawo 1Comments

Podział rodzin zastępczych

Przepisy dotyczące rodzin zastępczych zostały zawarta w ustawie o pomocy społecznej. Dziecko trafi do rodziny zastępczej w wyniku ograniczenia praw rodzicielskich i jest to najdrastyczniejsze zarządzenie dotyczące form ograniczania tych

Dziecko i prawo 1Comments

Co zrobić, gdy zaginie dziecko?

W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o zaginięciu lub porwaniu niepełnoletniego dziecka. W większości są to sytuacje przypadkowe, niedopatrzenie rodziców lub opiekunów. Czasami jednak zniknięcie dziecka jest wynikiem działań

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:06 Reply
    Dziecko i osoby starsze powinny przede wszystkim w pierwszej kolejności mieć prawo do lekarza.

Leave a Reply